Претрага насеља

Преузми податке у JSON и CSV формату.

Overpass Query # Матични број насеља Назив насеља Број улица
учинакукуп.повез.обј.
Матични број општине Назив општине
738352 ЈАГОДИНА, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ЈАГОДИНА, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738352"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
1 738352 ЈАГОДИНА 0 %28500 71048 ЈАГОДИНА
738131 ЈОШАНИЧКИ ПРЊАВОР, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ЈОШАНИЧКИ ПРЊАВОР, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738131"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
2 738131 ЈОШАНИЧКИ ПРЊАВОР 0 %200 71048 ЈАГОДИНА
737909 БАГРДАН, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // БАГРДАН, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "737909"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
3 737909 БАГРДАН 0 %2500 71048 ЈАГОДИНА
737917 БЕЛИЦА, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // БЕЛИЦА, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "737917"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
4 737917 БЕЛИЦА 0 %1600 71048 ЈАГОДИНА
737925 БРЕСЈЕ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // БРЕСЈЕ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "737925"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
5 737925 БРЕСЈЕ 0 %1500 71048 ЈАГОДИНА
737933 БУКОВЧЕ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // БУКОВЧЕ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "737933"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
6 737933 БУКОВЧЕ 0 %2500 71048 ЈАГОДИНА
737941 БУНАР, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // БУНАР, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "737941"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
7 737941 БУНАР 0 %1600 71048 ЈАГОДИНА
737950 ВИНОРАЧА, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ВИНОРАЧА, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "737950"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
8 737950 ВИНОРАЧА 0 %2500 71048 ЈАГОДИНА
737968 ВОЉАВЧЕ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ВОЉАВЧЕ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "737968"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
9 737968 ВОЉАВЧЕ 0 %2600 71048 ЈАГОДИНА
737976 ВРАНОВАЦ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ВРАНОВАЦ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "737976"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
10 737976 ВРАНОВАЦ 0 %800 71048 ЈАГОДИНА
737984 ВРБА, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ВРБА, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "737984"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
11 737984 ВРБА 0 %1000 71048 ЈАГОДИНА
737992 ГЛАВИНЦИ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ГЛАВИНЦИ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "737992"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
12 737992 ГЛАВИНЦИ 0 %2000 71048 ЈАГОДИНА
738000 ГЛОГОВАЦ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ГЛОГОВАЦ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738000"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
13 738000 ГЛОГОВАЦ 0 %2500 71048 ЈАГОДИНА
738018 ГОРЊЕ ШТИПЉЕ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊЕ ШТИПЉЕ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738018"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
14 738018 ГОРЊЕ ШТИПЉЕ 0 %800 71048 ЈАГОДИНА
738026 ГОРЊИ РАЧНИК, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊИ РАЧНИК, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738026"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
15 738026 ГОРЊИ РАЧНИК 0 %400 71048 ЈАГОДИНА
738034 ДЕОНИЦА, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ДЕОНИЦА, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738034"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
16 738034 ДЕОНИЦА 0 %2100 71048 ЈАГОДИНА
738069 ДОЊЕ ШТИПЉЕ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ДОЊЕ ШТИПЉЕ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738069"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
17 738069 ДОЊЕ ШТИПЉЕ 0 %1000 71048 ЈАГОДИНА
738077 ДОЊИ РАЧНИК, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ДОЊИ РАЧНИК, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738077"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
18 738077 ДОЊИ РАЧНИК 0 %700 71048 ЈАГОДИНА
738042 ДОБРА ВОДА, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ДОБРА ВОДА, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738042"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
19 738042 ДОБРА ВОДА 0 %1600 71048 ЈАГОДИНА
738085 ДРАГОЦВЕТ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ДРАГОЦВЕТ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738085"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
20 738085 ДРАГОЦВЕТ 0 %2200 71048 ЈАГОДИНА
738093 ДРАГОШЕВАЦ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ДРАГОШЕВАЦ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738093"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
21 738093 ДРАГОШЕВАЦ 0 %1600 71048 ЈАГОДИНА
738107 ДРАЖМИРОВАЦ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ДРАЖМИРОВАЦ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738107"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
22 738107 ДРАЖМИРОВАЦ 0 %1000 71048 ЈАГОДИНА
738115 ДУБОКА, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ДУБОКА, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738115"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
23 738115 ДУБОКА 0 %2000 71048 ЈАГОДИНА
738123 ИВКОВАЧКИ ПРЊАВОР, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ИВКОВАЧКИ ПРЊАВОР, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738123"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
24 738123 ИВКОВАЧКИ ПРЊАВОР 0 %300 71048 ЈАГОДИНА
738140 КАЛЕНОВАЦ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // КАЛЕНОВАЦ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738140"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
25 738140 КАЛЕНОВАЦ 0 %600 71048 ЈАГОДИНА
738158 КОВАЧЕВАЦ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // КОВАЧЕВАЦ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738158"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
26 738158 КОВАЧЕВАЦ 0 %1000 71048 ЈАГОДИНА
738166 КОЛАРЕ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // КОЛАРЕ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738166"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
27 738166 КОЛАРЕ 0 %1600 71048 ЈАГОДИНА
738174 КОНЧАРЕВО, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // КОНЧАРЕВО, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738174"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
28 738174 КОНЧАРЕВО 0 %4400 71048 ЈАГОДИНА
738182 КОЧИНО СЕЛО, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // КОЧИНО СЕЛО, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738182"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
29 738182 КОЧИНО СЕЛО 0 %1800 71048 ЈАГОДИНА
738204 ЛОВЦИ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ЛОВЦИ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738204"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
30 738204 ЛОВЦИ 0 %2200 71048 ЈАГОДИНА
738212 ЛОЗОВИК, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ЛОЗОВИК, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738212"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
31 738212 ЛОЗОВИК 0 %1300 71048 ЈАГОДИНА
738239 ЛУКАР, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ЛУКАР, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738239"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
32 738239 ЛУКАР 0 %400 71048 ЈАГОДИНА
738247 МАЈУР, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // МАЈУР, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738247"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
33 738247 МАЈУР 0 %4900 71048 ЈАГОДИНА
738255 МАЛИ ПОПОВИЋ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // МАЛИ ПОПОВИЋ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738255"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
34 738255 МАЛИ ПОПОВИЋ 0 %900 71048 ЈАГОДИНА
738271 МЕЂУРЕЧ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // МЕЂУРЕЧ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738271"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
35 738271 МЕЂУРЕЧ 0 %1800 71048 ЈАГОДИНА
738263 МЕДОЈЕВАЦ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // МЕДОЈЕВАЦ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738263"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
36 738263 МЕДОЈЕВАЦ 0 %900 71048 ЈАГОДИНА
738280 МИЛОШЕВО, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // МИЛОШЕВО, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738280"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
37 738280 МИЛОШЕВО 0 %3000 71048 ЈАГОДИНА
738298 МИШЕВИЋ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // МИШЕВИЋ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738298"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
38 738298 МИШЕВИЋ 0 %1700 71048 ЈАГОДИНА
738301 НОВО ЛАНИШТЕ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // НОВО ЛАНИШТЕ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738301"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
39 738301 НОВО ЛАНИШТЕ 0 %1600 71048 ЈАГОДИНА
738310 РАЈКИНАЦ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // РАЈКИНАЦ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738310"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
40 738310 РАЈКИНАЦ 0 %1000 71048 ЈАГОДИНА
738328 РАКИТОВО, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // РАКИТОВО, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738328"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
41 738328 РАКИТОВО 0 %4100 71048 ЈАГОДИНА
738336 РИБАРЕ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // РИБАРЕ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738336"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
42 738336 РИБАРЕ 0 %7000 71048 ЈАГОДИНА
738344 РИБНИК, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // РИБНИК, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738344"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
43 738344 РИБНИК 0 %1300 71048 ЈАГОДИНА
738379 СИОКОВАЦ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // СИОКОВАЦ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738379"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
44 738379 СИОКОВАЦ 0 %1900 71048 ЈАГОДИНА
738387 СЛАТИНА, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // СЛАТИНА, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738387"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
45 738387 СЛАТИНА 0 %1500 71048 ЈАГОДИНА
738395 СТАРО ЛАНИШТЕ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // СТАРО ЛАНИШТЕ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738395"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
46 738395 СТАРО ЛАНИШТЕ 0 %1400 71048 ЈАГОДИНА
738409 СТАРО СЕЛО, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // СТАРО СЕЛО, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738409"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
47 738409 СТАРО СЕЛО 0 %800 71048 ЈАГОДИНА
738417 СТРИЖИЛО, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // СТРИЖИЛО, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738417"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
48 738417 СТРИЖИЛО 0 %900 71048 ЈАГОДИНА
738425 ТОПОЛА, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ТОПОЛА, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738425"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
49 738425 ТОПОЛА 0 %300 71048 ЈАГОДИНА
738433 ТРНАВА, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ТРНАВА, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738433"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
50 738433 ТРНАВА 0 %4600 71048 ЈАГОДИНА
738441 ЦРНЧЕ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ЦРНЧЕ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738441"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
51 738441 ЦРНЧЕ 0 %1000 71048 ЈАГОДИНА
738450 ШАНТАРОВАЦ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ШАНТАРОВАЦ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738450"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
52 738450 ШАНТАРОВАЦ 0 %1700 71048 ЈАГОДИНА
738468 ШУЉКОВАЦ, ЈАГОДИНА
[out:json][timeout:60]; // ШУЉКОВАЦ, ЈАГОДИНА area ["ref:RS:naselje" = "738468"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
53 738468 ШУЉКОВАЦ 0 %1300 71048 ЈАГОДИНА
726290 ЈАЈЧИЋ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ЈАЈЧИЋ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726290"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
54 726290 ЈАЈЧИЋ 0 %1000 70769 ЉИГ
726362 ЉИГ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ЉИГ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726362"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
55 726362 ЉИГ 0 %5600 70769 ЉИГ
726176 БА, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // БА, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726176"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
56 726176 БА 0 %1900 70769 ЉИГ
726184 БАБАЈИЋ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // БАБАЈИЋ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726184"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
57 726184 БАБАЈИЋ 0 %1200 70769 ЉИГ
726192 БЕЛАНОВИЦА, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // БЕЛАНОВИЦА, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726192"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
58 726192 БЕЛАНОВИЦА 0 %800 70769 ЉИГ
726206 БОШЊАНОВИЋ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // БОШЊАНОВИЋ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726206"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
59 726206 БОШЊАНОВИЋ 0 %900 70769 ЉИГ
726214 БРАНЧИЋ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // БРАНЧИЋ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726214"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
60 726214 БРАНЧИЋ 0 %1800 70769 ЉИГ
726222 ВЕЛИШЕВАЦ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ВЕЛИШЕВАЦ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726222"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
61 726222 ВЕЛИШЕВАЦ 0 %1600 70769 ЉИГ
726249 ГУКОШ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ГУКОШ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726249"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
62 726249 ГУКОШ 0 %1100 70769 ЉИГ
726257 ДИЋИ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ДИЋИ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726257"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
63 726257 ДИЋИ 0 %1200 70769 ЉИГ
726265 ДОЊИ БАЊАНИ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊИ БАЊАНИ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726265"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
64 726265 ДОЊИ БАЊАНИ 0 %1200 70769 ЉИГ
726273 ЖИВКОВЦИ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ЖИВКОВЦИ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726273"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
65 726273 ЖИВКОВЦИ 0 %2200 70769 ЉИГ
726281 ИВАНОВЦИ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ИВАНОВЦИ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726281"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
66 726281 ИВАНОВЦИ 0 %1800 70769 ЉИГ
726303 КАДИНА ЛУКА, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // КАДИНА ЛУКА, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726303"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
67 726303 КАДИНА ЛУКА 0 %1600 70769 ЉИГ
726311 КАЛАЊЕВЦИ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // КАЛАЊЕВЦИ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726311"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
68 726311 КАЛАЊЕВЦИ 0 %3600 70769 ЉИГ
726320 КОЗЕЉ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // КОЗЕЉ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726320"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
69 726320 КОЗЕЉ 0 %1700 70769 ЉИГ
726338 ЛАЛИНЦИ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ЛАЛИНЦИ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726338"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
70 726338 ЛАЛИНЦИ 0 %1400 70769 ЉИГ
726346 ЛАТКОВИЋ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ЛАТКОВИЋ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726346"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
71 726346 ЛАТКОВИЋ 0 %1400 70769 ЉИГ
726354 ЛИПЉЕ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ЛИПЉЕ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726354"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
72 726354 ЛИПЉЕ 0 %1300 70769 ЉИГ
726389 МИЛАВАЦ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // МИЛАВАЦ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726389"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
73 726389 МИЛАВАЦ 0 %300 70769 ЉИГ
726397 МОРАВЦИ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // МОРАВЦИ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726397"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
74 726397 МОРАВЦИ 0 %1500 70769 ЉИГ
726419 ПАЛЕЖНИЦА, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ПАЛЕЖНИЦА, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726419"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
75 726419 ПАЛЕЖНИЦА 0 %700 70769 ЉИГ
726427 ПОЉАНИЦЕ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ПОЉАНИЦЕ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726427"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
76 726427 ПОЉАНИЦЕ 0 %1500 70769 ЉИГ
726435 СЛАВКОВИЦА, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // СЛАВКОВИЦА, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726435"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
77 726435 СЛАВКОВИЦА 0 %3300 70769 ЉИГ
726443 ЦВЕТАНОВАЦ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ЦВЕТАНОВАЦ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726443"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
78 726443 ЦВЕТАНОВАЦ 0 %1600 70769 ЉИГ
726451 ШТАВИЦА, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ШТАВИЦА, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726451"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
79 726451 ШТАВИЦА 0 %1700 70769 ЉИГ
726460 ШУТЦИ, ЉИГ
[out:json][timeout:60]; // ШУТЦИ, ЉИГ area ["ref:RS:naselje" = "726460"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
80 726460 ШУТЦИ 0 %2400 70769 ЉИГ
726621 ЉУБОВИЈА, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ЉУБОВИЈА, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726621"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
81 726621 ЉУБОВИЈА 0 %4800 70777 ЉУБОВИЈА
726478 БЕРЛОВИНЕ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // БЕРЛОВИНЕ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726478"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
82 726478 БЕРЛОВИНЕ 0 %1300 70777 ЉУБОВИЈА
726486 ВРХПОЉЕ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ВРХПОЉЕ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726486"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
83 726486 ВРХПОЉЕ 0 %2100 70777 ЉУБОВИЈА
726494 ГОРЊА ЉУБОВИЂА, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА ЉУБОВИЂА, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726494"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
84 726494 ГОРЊА ЉУБОВИЂА 0 %1600 70777 ЉУБОВИЈА
726508 ГОРЊА ОРОВИЦА, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА ОРОВИЦА, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726508"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
85 726508 ГОРЊА ОРОВИЦА 0 %2700 70777 ЉУБОВИЈА
726516 ГОРЊА ТРЕШЊИЦА, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА ТРЕШЊИЦА, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726516"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
86 726516 ГОРЊА ТРЕШЊИЦА 0 %800 70777 ЉУБОВИЈА
726524 ГОРЊЕ КОШЉЕ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊЕ КОШЉЕ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726524"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
87 726524 ГОРЊЕ КОШЉЕ 0 %5100 70777 ЉУБОВИЈА
726532 ГРАЧАНИЦА, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ГРАЧАНИЦА, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726532"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
88 726532 ГРАЧАНИЦА 0 %2200 70777 ЉУБОВИЈА
726559 ГРЧИЋ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ГРЧИЋ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726559"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
89 726559 ГРЧИЋ 0 %1300 70777 ЉУБОВИЈА
726567 ДОЊА ЉУБОВИЂА, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА ЉУБОВИЂА, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726567"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
90 726567 ДОЊА ЉУБОВИЂА 0 %2800 70777 ЉУБОВИЈА
726575 ДОЊА ОРОВИЦА, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА ОРОВИЦА, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726575"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
91 726575 ДОЊА ОРОВИЦА 0 %2300 70777 ЉУБОВИЈА
726583 ДРЛАЧЕ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ДРЛАЧЕ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726583"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
92 726583 ДРЛАЧЕ 0 %2500 70777 ЉУБОВИЈА
726591 ДУБОКО, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ДУБОКО, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726591"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
93 726591 ДУБОКО 0 %1300 70777 ЉУБОВИЈА
726605 ЛЕОВИЋ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ЛЕОВИЋ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726605"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
94 726605 ЛЕОВИЋ 0 %2100 70777 ЉУБОВИЈА
726613 ЛОЊИН, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ЛОЊИН, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726613"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
95 726613 ЛОЊИН 0 %1300 70777 ЉУБОВИЈА
726630 ОРОВИЧКА ПЛАНИНА, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ОРОВИЧКА ПЛАНИНА, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726630"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
96 726630 ОРОВИЧКА ПЛАНИНА 0 %1100 70777 ЉУБОВИЈА
726648 ПОДНЕМИЋ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ПОДНЕМИЋ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726648"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
97 726648 ПОДНЕМИЋ 0 %1800 70777 ЉУБОВИЈА
726656 ПОСТЕЊЕ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ПОСТЕЊЕ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726656"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
98 726656 ПОСТЕЊЕ 0 %2300 70777 ЉУБОВИЈА
726664 РУЈЕВАЦ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // РУЈЕВАЦ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726664"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
99 726664 РУЈЕВАЦ 0 %2500 70777 ЉУБОВИЈА
726672 САВКОВИЋ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // САВКОВИЋ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726672"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
100 726672 САВКОВИЋ 0 %1800 70777 ЉУБОВИЈА
726699 СЕЛАНАЦ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // СЕЛАНАЦ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726699"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
101 726699 СЕЛАНАЦ 0 %2600 70777 ЉУБОВИЈА
726702 СОКОЛАЦ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // СОКОЛАЦ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726702"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
102 726702 СОКОЛАЦ 0 %700 70777 ЉУБОВИЈА
726729 ТОРНИК, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ТОРНИК, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726729"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
103 726729 ТОРНИК 0 %2000 70777 ЉУБОВИЈА
726737 УЗОВНИЦА, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // УЗОВНИЦА, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726737"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
104 726737 УЗОВНИЦА 0 %2800 70777 ЉУБОВИЈА
726745 ЦАПАРИЋ, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ЦАПАРИЋ, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726745"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
105 726745 ЦАПАРИЋ 0 %2300 70777 ЉУБОВИЈА
726753 ЦРНЧА, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ЦРНЧА, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726753"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
106 726753 ЦРНЧА 0 %3700 70777 ЉУБОВИЈА
726761 ЧИТЛУК, ЉУБОВИЈА
[out:json][timeout:60]; // ЧИТЛУК, ЉУБОВИЈА area ["ref:RS:naselje" = "726761"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
107 726761 ЧИТЛУК 0 %1300 70777 ЉУБОВИЈА
744328 ЋИЋЕВАЦ, ЋИЋЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЋИЋЕВАЦ, ЋИЋЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "744328"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
108 744328 ЋИЋЕВАЦ 0 %8900 71196 ЋИЋЕВАЦ
744239 БРАЉИНА, ЋИЋЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БРАЉИНА, ЋИЋЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "744239"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
109 744239 БРАЉИНА 0 %500 71196 ЋИЋЕВАЦ
744247 ГРАД СТАЛАЋ, ЋИЋЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГРАД СТАЛАЋ, ЋИЋЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "744247"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
110 744247 ГРАД СТАЛАЋ 0 %1600 71196 ЋИЋЕВАЦ
744255 ЛУЧИНА, ЋИЋЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЛУЧИНА, ЋИЋЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "744255"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
111 744255 ЛУЧИНА 0 %1400 71196 ЋИЋЕВАЦ
744263 МОЈСИЊЕ, ЋИЋЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // МОЈСИЊЕ, ЋИЋЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "744263"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
112 744263 МОЈСИЊЕ 0 %200 71196 ЋИЋЕВАЦ
744271 МРЗЕНИЦА, ЋИЋЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // МРЗЕНИЦА, ЋИЋЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "744271"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
113 744271 МРЗЕНИЦА 0 %1100 71196 ЋИЋЕВАЦ
744280 ПЛОЧНИК, ЋИЋЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПЛОЧНИК, ЋИЋЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "744280"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
114 744280 ПЛОЧНИК 0 %1500 71196 ЋИЋЕВАЦ
744298 ПОЈАТЕ, ЋИЋЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПОЈАТЕ, ЋИЋЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "744298"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
115 744298 ПОЈАТЕ 0 %2900 71196 ЋИЋЕВАЦ
744301 СТАЛАЋ, ЋИЋЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // СТАЛАЋ, ЋИЋЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "744301"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
116 744301 СТАЛАЋ 0 %2500 71196 ЋИЋЕВАЦ
744310 ТРУБАРЕВО, ЋИЋЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ТРУБАРЕВО, ЋИЋЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "744310"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
117 744310 ТРУБАРЕВО 0 %500 71196 ЋИЋЕВАЦ
744417 ЈОВАЦ, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // ЈОВАЦ, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744417"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
118 744417 ! ЈОВАЦ 0 %2400 71200 ЋУПРИЈА
744492 ЋУПРИЈА, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // ЋУПРИЈА, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744492"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
119 744492 ! ЋУПРИЈА 0 %22500 71200 ЋУПРИЈА
744336 БАТИНАЦ, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // БАТИНАЦ, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744336"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
120 744336 ! БАТИНАЦ 0 %3000 71200 ЋУПРИЈА
744344 БИГРЕНИЦА, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // БИГРЕНИЦА, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744344"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
121 744344 ! БИГРЕНИЦА 0 %2200 71200 ЋУПРИЈА
744352 ВИРИНЕ, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // ВИРИНЕ, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744352"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
122 744352 ! ВИРИНЕ 0 %1700 71200 ЋУПРИЈА
744379 ВЛАШКА, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // ВЛАШКА, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744379"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
123 744379 ! ВЛАШКА 0 %1100 71200 ЋУПРИЈА
744387 ДВОРИЦА, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // ДВОРИЦА, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744387"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
124 744387 ! ДВОРИЦА 0 %600 71200 ЋУПРИЈА
744395 ИВАНКОВАЦ, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // ИВАНКОВАЦ, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744395"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
125 744395 ! ИВАНКОВАЦ 0 %900 71200 ЋУПРИЈА
744409 ИСАКОВО, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // ИСАКОВО, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744409"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
126 744409 ! ИСАКОВО 0 %1800 71200 ЋУПРИЈА
744425 КОВАНИЦА, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // КОВАНИЦА, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744425"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
127 744425 ! КОВАНИЦА 0 %300 71200 ЋУПРИЈА
744433 КРУШАР, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // КРУШАР, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744433"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
128 744433 ! КРУШАР 0 %2800 71200 ЋУПРИЈА
744441 МИЈАТОВАЦ, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // МИЈАТОВАЦ, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744441"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
129 744441 ! МИЈАТОВАЦ 0 %2300 71200 ЋУПРИЈА
744450 ОСТРИКОВАЦ, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // ОСТРИКОВАЦ, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744450"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
130 744450 ! ОСТРИКОВАЦ 0 %900 71200 ЋУПРИЈА
744468 ПАЉАНЕ, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // ПАЉАНЕ, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744468"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
131 744468 ! ПАЉАНЕ 0 %200 71200 ЋУПРИЈА
744476 СЕЊЕ, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // СЕЊЕ, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744476"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
132 744476 ! СЕЊЕ 0 %3400 71200 ЋУПРИЈА
744484 СУПСКА, ЋУПРИЈА
[out:json][timeout:60]; // СУПСКА, ЋУПРИЈА area ["ref:RS:naselje" = "744484"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
133 744484 ! СУПСКА 0 %3000 71200 ЋУПРИЈА
800015 АДА, АДА
[out:json][timeout:60]; // АДА, АДА area ["ref:RS:naselje" = "800015"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
134 800015 ! АДА 0 %10900 80012 АДА
800023 МОЛ, АДА
[out:json][timeout:60]; // МОЛ, АДА area ["ref:RS:naselje" = "800023"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
135 800023 ! МОЛ 0 %4900 80012 АДА
800031 ОБОРЊАЧА, АДА
[out:json][timeout:60]; // ОБОРЊАЧА, АДА area ["ref:RS:naselje" = "800031"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
136 800031 ! ОБОРЊАЧА 0 %900 80012 АДА
800040 СТЕРИЈИНО, АДА
[out:json][timeout:60]; // СТЕРИЈИНО, АДА area ["ref:RS:naselje" = "800040"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
137 800040 ! СТЕРИЈИНО 0 %1400 80012 АДА
800058 УТРИНЕ, АДА
[out:json][timeout:60]; // УТРИНЕ, АДА area ["ref:RS:naselje" = "800058"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
138 800058 ! УТРИНЕ 0 %1700 80012 АДА
700282 ЈЕЛАКЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЈЕЛАКЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700282"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
139 700282 ЈЕЛАКЦИ 0 %1700 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700371 ЉУБИНЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЉУБИНЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700371"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
140 700371 ЉУБИНЦИ 0 %800 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700029 АЛЕКСАНДРОВАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // АЛЕКСАНДРОВАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700029"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
141 700029 АЛЕКСАНДРОВАЦ 0 %5500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700037 БЗЕНИЦЕ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БЗЕНИЦЕ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700037"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
142 700037 БЗЕНИЦЕ 0 %1400 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700045 БОБОТЕ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БОБОТЕ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700045"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
143 700045 БОБОТЕ 0 %1000 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700053 БОТУРИЋИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БОТУРИЋИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700053"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
144 700053 БОТУРИЋИ 0 %800 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700061 БРАТИЋИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БРАТИЋИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700061"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
145 700061 БРАТИЋИ 0 %400 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700088 ВЕЉА ГЛАВА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВЕЉА ГЛАВА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700088"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
146 700088 ВЕЉА ГЛАВА 0 %700 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700070 ВЕЛИКА ВРБНИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВЕЛИКА ВРБНИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700070"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
147 700070 ВЕЛИКА ВРБНИЦА 0 %1300 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700096 ВЕНЧАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВЕНЧАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700096"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
148 700096 ВЕНЧАЦ 0 %700 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700100 ВИТКОВО, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВИТКОВО, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700100"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
149 700100 ВИТКОВО 0 %1700 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700118 ВРАЖОГРНЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВРАЖОГРНЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700118"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
150 700118 ВРАЖОГРНЦИ 0 %500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700126 ВРАНШТИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВРАНШТИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700126"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
151 700126 ВРАНШТИЦА 0 %1000 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700134 ВРБНИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВРБНИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700134"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
152 700134 ВРБНИЦА 0 %1600 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700142 ГАРЕВИНА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГАРЕВИНА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700142"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
153 700142 ГАРЕВИНА 0 %1100 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700169 ГОРЊА ЗЛЕГИЊА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА ЗЛЕГИЊА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700169"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
154 700169 ГОРЊА ЗЛЕГИЊА 0 %1100 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700177 ГОРЊЕ РАТАЈЕ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊЕ РАТАЈЕ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700177"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
155 700177 ГОРЊЕ РАТАЈЕ 0 %1300 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700185 ГОРЊИ ВРАТАРИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊИ ВРАТАРИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700185"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
156 700185 ГОРЊИ ВРАТАРИ 0 %400 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700193 ГОРЊИ СТУПАЊ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊИ СТУПАЊ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700193"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
157 700193 ГОРЊИ СТУПАЊ 0 %1400 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700207 ГРЧАК, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГРЧАК, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700207"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
158 700207 ГРЧАК 0 %600 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700215 ДАШНИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДАШНИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700215"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
159 700215 ДАШНИЦА 0 %1100 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700231 ДОЊА ЗЛЕГИЊА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА ЗЛЕГИЊА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700231"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
160 700231 ДОЊА ЗЛЕГИЊА 0 %1000 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700240 ДОЊЕ РАТАЈЕ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊЕ РАТАЈЕ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700240"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
161 700240 ДОЊЕ РАТАЈЕ 0 %1300 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700258 ДОЊИ ВРАТАРИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊИ ВРАТАРИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700258"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
162 700258 ДОЊИ ВРАТАРИ 0 %600 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700266 ДОЊИ СТУПАЊ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊИ СТУПАЊ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700266"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
163 700266 ДОЊИ СТУПАЊ 0 %1500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700223 ДОБРОЉУПЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОБРОЉУПЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700223"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
164 700223 ДОБРОЉУПЦИ 0 %900 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700274 ДРЕНЧА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДРЕНЧА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700274"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
165 700274 ДРЕНЧА 0 %900 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700304 КОЖЕТИН, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // КОЖЕТИН, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700304"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
166 700304 КОЖЕТИН 0 %1500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700312 КОЗНИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // КОЗНИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700312"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
167 700312 КОЗНИЦА 0 %500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700347 ЛАЋИСЛЕД, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЛАЋИСЛЕД, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700347"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
168 700347 ЛАЋИСЛЕД 0 %1200 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700339 ЛАТКОВАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЛАТКОВАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700339"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
169 700339 ЛАТКОВАЦ 0 %1500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700355 ЛЕСЕНОВЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЛЕСЕНОВЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700355"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
170 700355 ЛЕСЕНОВЦИ 0 %500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700363 ЛЕСКОВИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЛЕСКОВИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700363"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
171 700363 ЛЕСКОВИЦА 0 %1100 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700380 МРМОШ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // МРМОШ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700380"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
172 700380 МРМОШ 0 %1500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700398 НОВАЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // НОВАЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700398"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
173 700398 НОВАЦИ 0 %900 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700401 ПАЊЕВАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПАЊЕВАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700401"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
174 700401 ПАЊЕВАЦ 0 %500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700410 ПАРЧИН, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПАРЧИН, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700410"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
175 700410 ПАРЧИН 0 %1000 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700428 ПЛЕШ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПЛЕШ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700428"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
176 700428 ПЛЕШ 0 %1500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700436 ПЛОЧА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПЛОЧА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700436"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
177 700436 ПЛОЧА 0 %1200 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700444 ПОПОВЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПОПОВЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700444"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
178 700444 ПОПОВЦИ 0 %300 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700452 ПУХОВАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПУХОВАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700452"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
179 700452 ПУХОВАЦ 0 %1000 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700479 РАКЉА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // РАКЉА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700479"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
180 700479 РАКЉА 0 %1300 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700487 РЖАНИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // РЖАНИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700487"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
181 700487 РЖАНИЦА 0 %1100 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700495 РОГАВЧИНА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // РОГАВЧИНА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700495"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
182 700495 РОГАВЧИНА 0 %1500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700509 РОКЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // РОКЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700509"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
183 700509 РОКЦИ 0 %1000 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700517 РУДЕНИЦЕ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // РУДЕНИЦЕ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700517"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
184 700517 РУДЕНИЦЕ 0 %500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700525 СТАЊЕВО, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // СТАЊЕВО, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700525"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
185 700525 СТАЊЕВО 0 %1600 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700533 СТАРЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // СТАРЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700533"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
186 700533 СТАРЦИ 0 %300 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700541 СТРМЕНИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // СТРМЕНИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700541"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
187 700541 СТРМЕНИЦА 0 %1500 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700550 СТУБАЛ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // СТУБАЛ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700550"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
188 700550 СТУБАЛ 0 %1700 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700568 СУБОТИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // СУБОТИЦА, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700568"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
189 700568 СУБОТИЦА 0 %800 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700576 ТРЖАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ТРЖАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700576"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
190 700576 ТРЖАЦ 0 %600 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700584 ТРНАВЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ТРНАВЦИ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700584"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
191 700584 ТРНАВЦИ 0 %1600 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700592 ТУЛЕШ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ТУЛЕШ, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700592"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
192 700592 ТУЛЕШ 0 %900 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
700606 ШЉИВОВО, АЛЕКСАНДРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ШЉИВОВО, АЛЕКСАНДРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700606"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
193 700606 ШЉИВОВО 0 %1200 70017 АЛЕКСАНДРОВАЦ
701009 ЈАКОВЉЕ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЈАКОВЉЕ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701009"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
194 701009 ЈАКОВЉЕ 0 %900 70025 АЛЕКСИНАЦ
701017 ЈАСЕЊЕ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЈАСЕЊЕ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701017"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
195 701017 ЈАСЕЊЕ 0 %800 70025 АЛЕКСИНАЦ
701149 ЉУПТЕН, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЉУПТЕН, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701149"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
196 701149 ЉУПТЕН 0 %900 70025 АЛЕКСИНАЦ
701351 ЋИЋИНА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЋИЋИНА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701351"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
197 701351 ЋИЋИНА 0 %300 70025 АЛЕКСИНАЦ
700614 АЛЕКСИНАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // АЛЕКСИНАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700614"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
198 700614 АЛЕКСИНАЦ 0 %18100 70025 АЛЕКСИНАЦ
700622 АЛЕКСИНАЧКИ БУЈМИР, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // АЛЕКСИНАЧКИ БУЈМИР, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700622"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
199 700622 АЛЕКСИНАЧКИ БУЈМИР 0 %500 70025 АЛЕКСИНАЦ
700649 АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИК, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИК, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700649"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
200 700649 АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИК 0 %1400 70025 АЛЕКСИНАЦ
700657 БАНКОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // БАНКОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700657"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
201 700657 БАНКОВАЦ 0 %400 70025 АЛЕКСИНАЦ
700673 БЕЉА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // БЕЉА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700673"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
202 700673 БЕЉА 0 %100 70025 АЛЕКСИНАЦ
700665 БЕЛИ БРЕГ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // БЕЛИ БРЕГ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700665"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
203 700665 БЕЛИ БРЕГ 0 %800 70025 АЛЕКСИНАЦ
700681 БОБОВИШТЕ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // БОБОВИШТЕ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700681"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
204 700681 БОБОВИШТЕ 0 %2000 70025 АЛЕКСИНАЦ
700690 БОВАН, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // БОВАН, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700690"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
205 700690 БОВАН 0 %2200 70025 АЛЕКСИНАЦ
700703 БРАДАРАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // БРАДАРАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700703"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
206 700703 БРАДАРАЦ 0 %2000 70025 АЛЕКСИНАЦ
700711 ВАКУП, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВАКУП, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700711"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
207 700711 ВАКУП 0 %1800 70025 АЛЕКСИНАЦ
700720 ВЕЛИКИ ДРЕНОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВЕЛИКИ ДРЕНОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700720"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
208 700720 ВЕЛИКИ ДРЕНОВАЦ 0 %1000 70025 АЛЕКСИНАЦ
700738 ВИТКОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВИТКОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700738"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
209 700738 ВИТКОВАЦ 0 %1000 70025 АЛЕКСИНАЦ
700754 ВРЋЕНОВИЦА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВРЋЕНОВИЦА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700754"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
210 700754 ВРЋЕНОВИЦА 0 %600 70025 АЛЕКСИНАЦ
700746 ВРЕЛО, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВРЕЛО, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700746"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
211 700746 ВРЕЛО 0 %1000 70025 АЛЕКСИНАЦ
700762 ВУКАЊА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВУКАЊА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700762"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
212 700762 ВУКАЊА 0 %1100 70025 АЛЕКСИНАЦ
700789 ВУКАШИНОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВУКАШИНОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700789"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
213 700789 ВУКАШИНОВАЦ 0 %700 70025 АЛЕКСИНАЦ
700797 ГЛОГОВИЦА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГЛОГОВИЦА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700797"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
214 700797 ГЛОГОВИЦА 0 %1800 70025 АЛЕКСИНАЦ
700819 ГОЛЕШНИЦА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГОЛЕШНИЦА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700819"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
215 700819 ГОЛЕШНИЦА 0 %100 70025 АЛЕКСИНАЦ
700827 ГОРЊА ПЕШЧАНИЦА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА ПЕШЧАНИЦА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700827"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
216 700827 ГОРЊА ПЕШЧАНИЦА 0 %400 70025 АЛЕКСИНАЦ
700835 ГОРЊЕ СУХОТНО, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊЕ СУХОТНО, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700835"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
217 700835 ГОРЊЕ СУХОТНО 0 %700 70025 АЛЕКСИНАЦ
700860 ГОРЊИ ЉУБЕШ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊИ ЉУБЕШ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700860"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
218 700860 ГОРЊИ ЉУБЕШ 0 %700 70025 АЛЕКСИНАЦ
700843 ГОРЊИ АДРОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊИ АДРОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700843"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
219 700843 ГОРЊИ АДРОВАЦ 0 %700 70025 АЛЕКСИНАЦ
700851 ГОРЊИ КРУПАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊИ КРУПАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700851"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
220 700851 ГОРЊИ КРУПАЦ 0 %1000 70025 АЛЕКСИНАЦ
700886 ГРЕЈАЧ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГРЕЈАЧ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700886"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
221 700886 ГРЕЈАЧ 0 %1300 70025 АЛЕКСИНАЦ
700878 ГРЕДЕТИН, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГРЕДЕТИН, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700878"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
222 700878 ГРЕДЕТИН 0 %1000 70025 АЛЕКСИНАЦ
700894 ДАШНИЦА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДАШНИЦА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700894"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
223 700894 ДАШНИЦА 0 %600 70025 АЛЕКСИНАЦ
700908 ДЕЛИГРАД, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДЕЛИГРАД, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700908"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
224 700908 ДЕЛИГРАД 0 %900 70025 АЛЕКСИНАЦ
700924 ДОЊА ПЕШЧАНИЦА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА ПЕШЧАНИЦА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700924"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
225 700924 ДОЊА ПЕШЧАНИЦА 0 %200 70025 АЛЕКСИНАЦ
700932 ДОЊЕ СУХОТНО, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊЕ СУХОТНО, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700932"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
226 700932 ДОЊЕ СУХОТНО 0 %400 70025 АЛЕКСИНАЦ
700975 ДОЊИ ЉУБЕШ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊИ ЉУБЕШ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700975"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
227 700975 ДОЊИ ЉУБЕШ 0 %1300 70025 АЛЕКСИНАЦ
700959 ДОЊИ АДРОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊИ АДРОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700959"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
228 700959 ДОЊИ АДРОВАЦ 0 %1500 70025 АЛЕКСИНАЦ
700967 ДОЊИ КРУПАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊИ КРУПАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700967"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
229 700967 ДОЊИ КРУПАЦ 0 %700 70025 АЛЕКСИНАЦ
700916 ДОБРУЈЕВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОБРУЈЕВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700916"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
230 700916 ДОБРУЈЕВАЦ 0 %900 70025 АЛЕКСИНАЦ
700983 ДРАЖЕВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДРАЖЕВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700983"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
231 700983 ДРАЖЕВАЦ 0 %1400 70025 АЛЕКСИНАЦ
700991 ЖИТКОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЖИТКОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "700991"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
232 700991 ЖИТКОВАЦ 0 %4500 70025 АЛЕКСИНАЦ
701025 КАМЕНИЦА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // КАМЕНИЦА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701025"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
233 701025 КАМЕНИЦА 0 %400 70025 АЛЕКСИНАЦ
701033 КАТУН, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // КАТУН, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701033"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
234 701033 КАТУН 0 %1400 70025 АЛЕКСИНАЦ
701041 КОПРИВНИЦА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // КОПРИВНИЦА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701041"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
235 701041 КОПРИВНИЦА 0 %300 70025 АЛЕКСИНАЦ
701050 КОРМАН, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // КОРМАН, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701050"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
236 701050 КОРМАН 0 %2500 70025 АЛЕКСИНАЦ
701068 КРАЉЕВО, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // КРАЉЕВО, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701068"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
237 701068 КРАЉЕВО 0 %1000 70025 АЛЕКСИНАЦ
701076 КРУШЈЕ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // КРУШЈЕ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701076"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
238 701076 КРУШЈЕ 0 %800 70025 АЛЕКСИНАЦ
701084 КУЛИНА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // КУЛИНА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701084"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
239 701084 КУЛИНА 0 %300 70025 АЛЕКСИНАЦ
701092 ЛИПОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЛИПОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701092"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
240 701092 ЛИПОВАЦ 0 %500 70025 АЛЕКСИНАЦ
701114 ЛОЋИКА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЛОЋИКА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701114"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
241 701114 ЛОЋИКА 0 %600 70025 АЛЕКСИНАЦ
701106 ЛОЗНАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЛОЗНАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701106"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
242 701106 ЛОЗНАЦ 0 %600 70025 АЛЕКСИНАЦ
701122 ЛУЖАНЕ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЛУЖАНЕ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701122"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
243 701122 ЛУЖАНЕ 0 %1900 70025 АЛЕКСИНАЦ
701157 МАЛИ ДРЕНОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // МАЛИ ДРЕНОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701157"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
244 701157 МАЛИ ДРЕНОВАЦ 0 %500 70025 АЛЕКСИНАЦ
701165 МОЗГОВО, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // МОЗГОВО, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701165"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
245 701165 МОЗГОВО 0 %3200 70025 АЛЕКСИНАЦ
701173 МОРАВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // МОРАВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701173"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
246 701173 МОРАВАЦ 0 %2000 70025 АЛЕКСИНАЦ
701181 МОРАВСКИ БУЈМИР, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // МОРАВСКИ БУЈМИР, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701181"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
247 701181 МОРАВСКИ БУЈМИР 0 %300 70025 АЛЕКСИНАЦ
701190 НОЗРИНА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // НОЗРИНА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701190"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
248 701190 НОЗРИНА 0 %1800 70025 АЛЕКСИНАЦ
701203 ПОРОДИН, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПОРОДИН, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701203"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
249 701203 ПОРОДИН 0 %300 70025 АЛЕКСИНАЦ
701220 ПРЋИЛОВИЦА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПРЋИЛОВИЦА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701220"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
250 701220 ПРЋИЛОВИЦА 0 %3300 70025 АЛЕКСИНАЦ
701211 ПРЕКОНОЗИ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПРЕКОНОЗИ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701211"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
251 701211 ПРЕКОНОЗИ 0 %600 70025 АЛЕКСИНАЦ
701238 ПРУГОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПРУГОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701238"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
252 701238 ПРУГОВАЦ 0 %400 70025 АЛЕКСИНАЦ
701246 РАДЕВЦЕ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // РАДЕВЦЕ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701246"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
253 701246 РАДЕВЦЕ 0 %800 70025 АЛЕКСИНАЦ
701254 РСОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // РСОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701254"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
254 701254 РСОВАЦ 0 %700 70025 АЛЕКСИНАЦ
701262 РУТЕВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // РУТЕВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701262"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
255 701262 РУТЕВАЦ 0 %2900 70025 АЛЕКСИНАЦ
701289 СРЕЗОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // СРЕЗОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701289"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
256 701289 СРЕЗОВАЦ 0 %500 70025 АЛЕКСИНАЦ
701297 СТАНЦИ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // СТАНЦИ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701297"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
257 701297 СТАНЦИ 0 %900 70025 АЛЕКСИНАЦ
701319 СТУБЛИНА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // СТУБЛИНА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701319"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
258 701319 СТУБЛИНА 0 %400 70025 АЛЕКСИНАЦ
701327 СУБОТИНАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // СУБОТИНАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701327"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
259 701327 СУБОТИНАЦ 0 %1200 70025 АЛЕКСИНАЦ
701335 ТЕШИЦА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ТЕШИЦА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701335"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
260 701335 ТЕШИЦА 0 %1400 70025 АЛЕКСИНАЦ
701343 ТРЊАНЕ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ТРЊАНЕ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701343"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
261 701343 ТРЊАНЕ 0 %1900 70025 АЛЕКСИНАЦ
701360 ЦРНА БАРА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЦРНА БАРА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701360"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
262 701360 ЦРНА БАРА 0 %500 70025 АЛЕКСИНАЦ
701378 ЧЕСТА, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЧЕСТА, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701378"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
263 701378 ЧЕСТА 0 %500 70025 АЛЕКСИНАЦ
701386 ЧУКУРОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЧУКУРОВАЦ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701386"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
264 701386 ЧУКУРОВАЦ 0 %400 70025 АЛЕКСИНАЦ
701394 ШУРИЋ, АЛЕКСИНАЦ
[out:json][timeout:60]; // ШУРИЋ, АЛЕКСИНАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701394"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
265 701394 ШУРИЋ 0 %100 70025 АЛЕКСИНАЦ
800139 ЈАНОШИК, АЛИБУНАР
[out:json][timeout:60]; // ЈАНОШИК, АЛИБУНАР area ["ref:RS:naselje" = "800139"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
266 800139 ЈАНОШИК 0 %1000 80039 АЛИБУНАР
800066 АЛИБУНАР, АЛИБУНАР
[out:json][timeout:60]; // АЛИБУНАР, АЛИБУНАР area ["ref:RS:naselje" = "800066"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
267 800066 АЛИБУНАР 0 %4100 80039 АЛИБУНАР
800074 БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ, АЛИБУНАР
[out:json][timeout:60]; // БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ, АЛИБУНАР area ["ref:RS:naselje" = "800074"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
268 800074 БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 0 %8000 80039 АЛИБУНАР
800082 ВЛАДИМИРОВАЦ, АЛИБУНАР
[out:json][timeout:60]; // ВЛАДИМИРОВАЦ, АЛИБУНАР area ["ref:RS:naselje" = "800082"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
269 800082 ВЛАДИМИРОВАЦ 0 %4100 80039 АЛИБУНАР
800104 ДОБРИЦА, АЛИБУНАР
[out:json][timeout:60]; // ДОБРИЦА, АЛИБУНАР area ["ref:RS:naselje" = "800104"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
270 800104 ДОБРИЦА 0 %1000 80039 АЛИБУНАР
800112 ИЛАНЏА, АЛИБУНАР
[out:json][timeout:60]; // ИЛАНЏА, АЛИБУНАР area ["ref:RS:naselje" = "800112"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
271 800112 ИЛАНЏА 0 %2100 80039 АЛИБУНАР
800147 ЛОКВЕ, АЛИБУНАР
[out:json][timeout:60]; // ЛОКВЕ, АЛИБУНАР area ["ref:RS:naselje" = "800147"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
272 800147 ЛОКВЕ 0 %1700 80039 АЛИБУНАР
800155 НИКОЛИНЦИ, АЛИБУНАР
[out:json][timeout:60]; // НИКОЛИНЦИ, АЛИБУНАР area ["ref:RS:naselje" = "800155"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
273 800155 НИКОЛИНЦИ 0 %1300 80039 АЛИБУНАР
800163 НОВИ КОЗЈАК, АЛИБУНАР
[out:json][timeout:60]; // НОВИ КОЗЈАК, АЛИБУНАР area ["ref:RS:naselje" = "800163"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
274 800163 НОВИ КОЗЈАК 0 %1200 80039 АЛИБУНАР
800171 СЕЛЕУШ, АЛИБУНАР
[out:json][timeout:60]; // СЕЛЕУШ, АЛИБУНАР area ["ref:RS:naselje" = "800171"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
275 800171 СЕЛЕУШ 0 %2300 80039 АЛИБУНАР
800180 АПАТИН, АПАТИН
[out:json][timeout:60]; // АПАТИН, АПАТИН area ["ref:RS:naselje" = "800180"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
276 800180 АПАТИН 0 %14200 80047 АПАТИН
800198 КУПУСИНА, АПАТИН
[out:json][timeout:60]; // КУПУСИНА, АПАТИН area ["ref:RS:naselje" = "800198"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
277 800198 КУПУСИНА 0 %4100 80047 АПАТИН
800201 ПРИГРЕВИЦА, АПАТИН
[out:json][timeout:60]; // ПРИГРЕВИЦА, АПАТИН area ["ref:RS:naselje" = "800201"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
278 800201 ПРИГРЕВИЦА 0 %3900 80047 АПАТИН
800210 СВИЛОЈЕВО, АПАТИН
[out:json][timeout:60]; // СВИЛОЈЕВО, АПАТИН area ["ref:RS:naselje" = "800210"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
279 800210 СВИЛОЈЕВО 0 %1600 80047 АПАТИН
800228 СОНТА, АПАТИН
[out:json][timeout:60]; // СОНТА, АПАТИН area ["ref:RS:naselje" = "800228"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
280 800228 СОНТА 0 %5700 80047 АПАТИН
701513 ЈЕЛОВИК, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЈЕЛОВИК, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701513"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
281 701513 ЈЕЛОВИК 0 %1800 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701408 АРАНЂЕЛОВАЦ, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // АРАНЂЕЛОВАЦ, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701408"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
282 701408 АРАНЂЕЛОВАЦ 0 %23600 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701416 БАЊА, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БАЊА, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701416"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
283 701416 БАЊА 0 %6600 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701424 БОСУТА, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БОСУТА, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701424"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
284 701424 БОСУТА 0 %3800 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701432 БРЕЗОВАЦ, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БРЕЗОВАЦ, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701432"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
285 701432 БРЕЗОВАЦ 0 %2300 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701459 БУКОВИК, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БУКОВИК, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701459"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
286 701459 БУКОВИК 0 %6400 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701467 ВЕНЧАНЕ, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВЕНЧАНЕ, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701467"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
287 701467 ВЕНЧАНЕ 0 %3800 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701475 ВРБИЦА, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВРБИЦА, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701475"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
288 701475 ВРБИЦА 0 %8300 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701483 ВУКОСАВЦИ, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВУКОСАВЦИ, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701483"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
289 701483 ВУКОСАВЦИ 0 %2700 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701491 ГАРАШИ, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГАРАШИ, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701491"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
290 701491 ГАРАШИ 0 %3700 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701505 ГОРЊА ТРЕШЊЕВИЦА, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА ТРЕШЊЕВИЦА, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701505"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
291 701505 ГОРЊА ТРЕШЊЕВИЦА 0 %2600 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701556 ДАРОСАВА, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДАРОСАВА, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701556"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
292 701556 ДАРОСАВА 0 %7000 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701521 КОПЉАРЕ, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // КОПЉАРЕ, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701521"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
293 701521 КОПЉАРЕ 0 %2400 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701530 МИСАЧА, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // МИСАЧА, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701530"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
294 701530 МИСАЧА 0 %2200 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701548 ОРАШАЦ, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ОРАШАЦ, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701548"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
295 701548 ОРАШАЦ 0 %4400 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701564 ПРОГОРЕОЦИ, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПРОГОРЕОЦИ, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701564"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
296 701564 ПРОГОРЕОЦИ 0 %2000 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701572 РАНИЛОВИЋ, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // РАНИЛОВИЋ, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701572"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
297 701572 РАНИЛОВИЋ 0 %3800 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701599 СТОЈНИК, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // СТОЈНИК, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701599"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
298 701599 СТОЈНИК 0 %3100 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701602 ТУЛЕЖ, АРАНЂЕЛОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ТУЛЕЖ, АРАНЂЕЛОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "701602"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
299 701602 ТУЛЕЖ 0 %2300 70033 АРАНЂЕЛОВАЦ
701629 АРИЉЕ, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // АРИЉЕ, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701629"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
300 701629 ! АРИЉЕ 0 %14200 70041 АРИЉЕ
701637 БЈЕЛУША, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // БЈЕЛУША, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701637"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
301 701637 ! БЈЕЛУША 0 %100 70041 АРИЉЕ
701645 БОГОЈЕВИЋИ, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // БОГОЈЕВИЋИ, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701645"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
302 701645 ! БОГОЈЕВИЋИ 0 %100 70041 АРИЉЕ
701653 БРЕКОВО, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // БРЕКОВО, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701653"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
303 701653 ! БРЕКОВО 0 %100 70041 АРИЉЕ
701661 ВИГОШТЕ, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // ВИГОШТЕ, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701661"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
304 701661 ! ВИГОШТЕ 0 %300 70041 АРИЉЕ
701670 ВИРОВО, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // ВИРОВО, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701670"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
305 701670 ! ВИРОВО 0 %100 70041 АРИЉЕ
701688 ВИСОКА, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // ВИСОКА, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701688"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
306 701688 ! ВИСОКА 0 %100 70041 АРИЉЕ
701696 ВРАНЕ, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // ВРАНЕ, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701696"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
307 701696 ! ВРАНЕ 0 %200 70041 АРИЉЕ
701700 ГРДОВИЋИ, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // ГРДОВИЋИ, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701700"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
308 701700 ! ГРДОВИЋИ 0 %300 70041 АРИЉЕ
701718 ГРИВСКА, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // ГРИВСКА, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701718"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
309 701718 ! ГРИВСКА 0 %100 70041 АРИЉЕ
701726 ДОБРАЧЕ, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // ДОБРАЧЕ, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701726"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
310 701726 ! ДОБРАЧЕ 0 %100 70041 АРИЉЕ
701734 ДРАГОЈЕВАЦ, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // ДРАГОЈЕВАЦ, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701734"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
311 701734 ! ДРАГОЈЕВАЦ 0 %100 70041 АРИЉЕ
701742 КРУШЧИЦА, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // КРУШЧИЦА, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701742"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
312 701742 ! КРУШЧИЦА 0 %100 70041 АРИЉЕ
701769 ЛАТВИЦА, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // ЛАТВИЦА, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701769"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
313 701769 ! ЛАТВИЦА 0 %100 70041 АРИЉЕ
701777 МИРОСАЉЦИ, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // МИРОСАЉЦИ, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701777"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
314 701777 ! МИРОСАЉЦИ 0 %100 70041 АРИЉЕ
701785 ПОГЛЕД, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // ПОГЛЕД, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701785"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
315 701785 ! ПОГЛЕД 0 %100 70041 АРИЉЕ
701793 РАДОБУЂА, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // РАДОБУЂА, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701793"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
316 701793 ! РАДОБУЂА 0 %100 70041 АРИЉЕ
701807 РАДОШЕВО, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // РАДОШЕВО, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701807"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
317 701807 ! РАДОШЕВО 0 %100 70041 АРИЉЕ
701815 СЕВЕРОВО, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // СЕВЕРОВО, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701815"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
318 701815 ! СЕВЕРОВО 0 %100 70041 АРИЉЕ
701823 СТУПЧЕВИЋИ, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // СТУПЧЕВИЋИ, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701823"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
319 701823 ! СТУПЧЕВИЋИ 0 %100 70041 АРИЉЕ
701831 ТРЕШЊЕВИЦА, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // ТРЕШЊЕВИЦА, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701831"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
320 701831 ! ТРЕШЊЕВИЦА 0 %100 70041 АРИЉЕ
701840 ЦЕРОВА, АРИЉЕ
[out:json][timeout:60]; // ЦЕРОВА, АРИЉЕ area ["ref:RS:naselje" = "701840"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
321 701840 ! ЦЕРОВА 0 %100 70041 АРИЉЕ
702595 ЈАГОШТИЦА, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ЈАГОШТИЦА, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702595"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
322 702595 ! ЈАГОШТИЦА 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702609 ЈАКАЉ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ЈАКАЉ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702609"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
323 702609 ! ЈАКАЉ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702617 ЈЕЛОВИК, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ЈЕЛОВИК, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702617"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
324 702617 ! ЈЕЛОВИК 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702650 ЉЕШТАНСКО, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ЉЕШТАНСКО, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702650"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
325 702650 ! ЉЕШТАНСКО 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702455 БАЈИНА БАШТА, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // БАЈИНА БАШТА, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702455"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
326 702455 ! БАЈИНА БАШТА 0 %10800 70068 БАЈИНА БАШТА
702463 БАЧЕВЦИ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // БАЧЕВЦИ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702463"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
327 702463 ! БАЧЕВЦИ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702471 БЕСЕРОВИНА, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // БЕСЕРОВИНА, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702471"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
328 702471 ! БЕСЕРОВИНА 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702480 ВИШЕСАВА, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ВИШЕСАВА, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702480"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
329 702480 ! ВИШЕСАВА 0 %2600 70068 БАЈИНА БАШТА
702498 ГВОЗДАЦ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ГВОЗДАЦ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702498"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
330 702498 ! ГВОЗДАЦ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702501 ДОБРОТИН, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ДОБРОТИН, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702501"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
331 702501 ! ДОБРОТИН 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702510 ДРАКСИН, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ДРАКСИН, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702510"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
332 702510 ! ДРАКСИН 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702528 ДУБ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ДУБ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702528"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
333 702528 ! ДУБ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702536 ЗАГЛАВАК, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ЗАГЛАВАК, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702536"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
334 702536 ! ЗАГЛАВАК 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702544 ЗАОВИНЕ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ЗАОВИНЕ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702544"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
335 702544 ! ЗАОВИНЕ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702552 ЗАРОЖЈЕ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ЗАРОЖЈЕ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702552"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
336 702552 ! ЗАРОЖЈЕ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702579 ЗАУГЛИНЕ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ЗАУГЛИНЕ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702579"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
337 702579 ! ЗАУГЛИНЕ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702587 ЗЛОДОЛ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ЗЛОДОЛ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702587"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
338 702587 ! ЗЛОДОЛ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702625 КОЊСКА РЕКА, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // КОЊСКА РЕКА, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702625"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
339 702625 ! КОЊСКА РЕКА 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702633 КОСТОЈЕВИЋИ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // КОСТОЈЕВИЋИ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702633"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
340 702633 ! КОСТОЈЕВИЋИ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702641 ЛУГ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ЛУГ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702641"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
341 702641 ! ЛУГ 0 %4900 70068 БАЈИНА БАШТА
702668 МАЛА РЕКА, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // МАЛА РЕКА, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702668"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
342 702668 ! МАЛА РЕКА 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702676 ОБАЈГОРА, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ОБАЈГОРА, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702676"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
343 702676 ! ОБАЈГОРА 0 %400 70068 БАЈИНА БАШТА
702684 ОВЧИЊА, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ОВЧИЊА, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702684"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
344 702684 ! ОВЧИЊА 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702692 ОКЛЕТАЦ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ОКЛЕТАЦ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702692"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
345 702692 ! ОКЛЕТАЦ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702706 ПЕПЕЉ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ПЕПЕЉ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702706"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
346 702706 ! ПЕПЕЉ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702714 ПЕРУЋАЦ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ПЕРУЋАЦ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702714"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
347 702714 ! ПЕРУЋАЦ 0 %800 70068 БАЈИНА БАШТА
702722 ПИЛИЦА, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ПИЛИЦА, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702722"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
348 702722 ! ПИЛИЦА 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702749 ПРИДОЛИ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ПРИДОЛИ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702749"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
349 702749 ! ПРИДОЛИ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702757 РАСТИШТЕ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // РАСТИШТЕ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702757"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
350 702757 ! РАСТИШТЕ 0 %1500 70068 БАЈИНА БАШТА
702765 РАЧА, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // РАЧА, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702765"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
351 702765 ! РАЧА 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702773 РОГАЧИЦА, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // РОГАЧИЦА, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702773"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
352 702773 ! РОГАЧИЦА 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702781 СИЈЕРАЧ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // СИЈЕРАЧ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702781"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
353 702781 ! СИЈЕРАЧ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702790 СОЛОТУША, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // СОЛОТУША, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702790"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
354 702790 ! СОЛОТУША 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702803 СТРМОВО, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // СТРМОВО, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702803"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
355 702803 ! СТРМОВО 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702811 ЦЕРЈЕ, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ЦЕРЈЕ, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702811"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
356 702811 ! ЦЕРЈЕ 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702820 ЦРВИЦА, БАЈИНА БАШТА
[out:json][timeout:60]; // ЦРВИЦА, БАЈИНА БАШТА area ["ref:RS:naselje" = "702820"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
357 702820 ! ЦРВИЦА 0 %100 70068 БАЈИНА БАШТА
702145 ЈАСЕНОВ ДЕЛ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ЈАСЕНОВ ДЕЛ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702145"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
358 702145 ! ЈАСЕНОВ ДЕЛ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702200 ЉУБЕРАЂА, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ЉУБЕРАЂА, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702200"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
359 702200 ! ЉУБЕРАЂА 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
701858 АЛЕКСАНДРОВАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // АЛЕКСАНДРОВАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701858"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
360 701858 ! АЛЕКСАНДРОВАЦ 0 %300 70050 БАБУШНИЦА
701866 БАБУШНИЦА, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // БАБУШНИЦА, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701866"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
361 701866 ! БАБУШНИЦА 0 %7100 70050 БАБУШНИЦА
701874 БЕРДУЈ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // БЕРДУЈ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701874"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
362 701874 ! БЕРДУЈ 0 %900 70050 БАБУШНИЦА
701882 БЕРИН ИЗВОР, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // БЕРИН ИЗВОР, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701882"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
363 701882 ! БЕРИН ИЗВОР 0 %700 70050 БАБУШНИЦА
701904 БОГДАНОВАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // БОГДАНОВАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701904"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
364 701904 ! БОГДАНОВАЦ 0 %900 70050 БАБУШНИЦА
701912 БРАТИШЕВАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // БРАТИШЕВАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701912"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
365 701912 ! БРАТИШЕВАЦ 0 %600 70050 БАБУШНИЦА
701939 БРЕСТОВ ДОЛ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // БРЕСТОВ ДОЛ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701939"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
366 701939 ! БРЕСТОВ ДОЛ 0 %300 70050 БАБУШНИЦА
701947 ВАВА, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ВАВА, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701947"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
367 701947 ! ВАВА 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
701955 ВАЛНИШ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ВАЛНИШ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701955"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
368 701955 ! ВАЛНИШ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
701963 ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701963"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
369 701963 ! ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
701971 ВОЈНИЦИ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ВОЈНИЦИ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701971"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
370 701971 ! ВОЈНИЦИ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
701980 ВРЕЛО, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ВРЕЛО, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701980"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
371 701980 ! ВРЕЛО 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
701998 ВУЧИ ДЕЛ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ВУЧИ ДЕЛ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "701998"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
372 701998 ! ВУЧИ ДЕЛ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702005 ГОРЊЕ КРЊИНО, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊЕ КРЊИНО, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702005"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
373 702005 ! ГОРЊЕ КРЊИНО 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702013 ГОРЊИ СТРИЖЕВАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊИ СТРИЖЕВАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702013"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
374 702013 ! ГОРЊИ СТРИЖЕВАЦ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702021 ГОРЧИНЦЕ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЧИНЦЕ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702021"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
375 702021 ! ГОРЧИНЦЕ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702030 ГРНЧАР, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ГРНЧАР, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702030"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
376 702030 ! ГРНЧАР 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702056 ДОЊЕ КРЊИНО, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ДОЊЕ КРЊИНО, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702056"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
377 702056 ! ДОЊЕ КРЊИНО 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702064 ДОЊИ СТРИЖЕВАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ДОЊИ СТРИЖЕВАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702064"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
378 702064 ! ДОЊИ СТРИЖЕВАЦ 0 %600 70050 БАБУШНИЦА
702048 ДОЛ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ДОЛ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702048"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
379 702048 ! ДОЛ 0 %500 70050 БАБУШНИЦА
702072 ДРАГИНАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ДРАГИНАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702072"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
380 702072 ! ДРАГИНАЦ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702099 ДУЧЕВАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ДУЧЕВАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702099"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
381 702099 ! ДУЧЕВАЦ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702102 ЗАВИДИНЦЕ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ЗАВИДИНЦЕ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702102"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
382 702102 ! ЗАВИДИНЦЕ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702129 ЗВОНЦЕ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ЗВОНЦЕ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702129"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
383 702129 ! ЗВОНЦЕ 0 %1100 70050 БАБУШНИЦА
702137 ИЗВОР, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ИЗВОР, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702137"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
384 702137 ! ИЗВОР 0 %200 70050 БАБУШНИЦА
702153 КАЛУЂЕРЕВО, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // КАЛУЂЕРЕВО, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702153"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
385 702153 ! КАЛУЂЕРЕВО 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702161 КАМБЕЛЕВАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // КАМБЕЛЕВАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702161"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
386 702161 ! КАМБЕЛЕВАЦ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702170 КИЈЕВАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // КИЈЕВАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702170"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
387 702170 ! КИЈЕВАЦ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702188 ЛЕСКОВИЦА, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ЛЕСКОВИЦА, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702188"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
388 702188 ! ЛЕСКОВИЦА 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702196 ЛИНОВО, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ЛИНОВО, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702196"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
389 702196 ! ЛИНОВО 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702218 МАЛО БОЊИНЦЕ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // МАЛО БОЊИНЦЕ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702218"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
390 702218 ! МАЛО БОЊИНЦЕ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702226 МАСУРОВАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // МАСУРОВАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702226"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
391 702226 ! МАСУРОВАЦ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702234 МЕЗГРАЈА, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // МЕЗГРАЈА, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702234"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
392 702234 ! МЕЗГРАЈА 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702242 МОДРА СТЕНА, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // МОДРА СТЕНА, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702242"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
393 702242 ! МОДРА СТЕНА 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702269 НАШУШКОВИЦА, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // НАШУШКОВИЦА, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702269"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
394 702269 ! НАШУШКОВИЦА 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702277 ОСТАТОВИЦА, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ОСТАТОВИЦА, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702277"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
395 702277 ! ОСТАТОВИЦА 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702285 ПРЕСЕКА, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ПРЕСЕКА, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702285"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
396 702285 ! ПРЕСЕКА 0 %900 70050 БАБУШНИЦА
702293 ПРОВАЉЕНИК, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ПРОВАЉЕНИК, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702293"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
397 702293 ! ПРОВАЉЕНИК 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702358 РАЉИН, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // РАЉИН, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702358"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
398 702358 ! РАЉИН 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702307 РАДИЊИНЦЕ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // РАДИЊИНЦЕ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702307"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
399 702307 ! РАДИЊИНЦЕ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702315 РАДОСИН, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // РАДОСИН, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702315"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
400 702315 ! РАДОСИН 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702323 РАДОШЕВАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // РАДОШЕВАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702323"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
401 702323 ! РАДОШЕВАЦ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702331 РАКИТА, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // РАКИТА, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702331"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
402 702331 ! РАКИТА 0 %2000 70050 БАБУШНИЦА
702340 РАКОВ ДОЛ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // РАКОВ ДОЛ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702340"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
403 702340 ! РАКОВ ДОЛ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702366 РЕСНИК, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // РЕСНИК, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702366"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
404 702366 ! РЕСНИК 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702374 СТОЛ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // СТОЛ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702374"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
405 702374 ! СТОЛ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702382 СТРЕЛАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // СТРЕЛАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702382"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
406 702382 ! СТРЕЛАЦ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702404 СТУДЕНА, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // СТУДЕНА, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702404"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
407 702404 ! СТУДЕНА 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
702412 СУРАЧЕВО, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // СУРАЧЕВО, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702412"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
408 702412 ! СУРАЧЕВО 0 %1000 70050 БАБУШНИЦА
702439 ЦРВЕНА ЈАБУКА, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ЦРВЕНА ЈАБУКА, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702439"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
409 702439 ! ЦРВЕНА ЈАБУКА 0 %1500 70050 БАБУШНИЦА
702447 ШТРБОВАЦ, БАБУШНИЦА
[out:json][timeout:60]; // ШТРБОВАЦ, БАБУШНИЦА area ["ref:RS:naselje" = "702447"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
410 702447 ! ШТРБОВАЦ 0 %100 70050 БАБУШНИЦА
703486 АРНАЈЕВО, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // АРНАЈЕВО, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703486"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
411 703486 АРНАЈЕВО 0 %2100 70092 БАРАЈЕВО
703508 БАЋЕВАЦ, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // БАЋЕВАЦ, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703508"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
412 703508 БАЋЕВАЦ 0 %8800 70092 БАРАЈЕВО
703494 БАРАЈЕВО, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // БАРАЈЕВО, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703494"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
413 703494 БАРАЈЕВО 0 %25700 70092 БАРАЈЕВО
703516 БЕЉИНА, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // БЕЉИНА, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703516"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
414 703516 БЕЉИНА 0 %4500 70092 БАРАЈЕВО
703524 БОЖДАРЕВАЦ, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // БОЖДАРЕВАЦ, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703524"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
415 703524 БОЖДАРЕВАЦ 0 %5100 70092 БАРАЈЕВО
703532 ВЕЛИКИ БОРАК, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // ВЕЛИКИ БОРАК, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703532"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
416 703532 ВЕЛИКИ БОРАК 0 %7000 70092 БАРАЈЕВО
703559 ВРАНИЋ, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // ВРАНИЋ, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703559"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
417 703559 ВРАНИЋ 0 %13500 70092 БАРАЈЕВО
703567 ГУНЦАТИ, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // ГУНЦАТИ, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703567"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
418 703567 ГУНЦАТИ 0 %9200 70092 БАРАЈЕВО
703575 ЛИСОВИЋ, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // ЛИСОВИЋ, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703575"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
419 703575 ЛИСОВИЋ 0 %6600 70092 БАРАЈЕВО
703583 МАНИЋ, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // МАНИЋ, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703583"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
420 703583 МАНИЋ 0 %2800 70092 БАРАЈЕВО
703591 МЕЉАК, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // МЕЉАК, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703591"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
421 703591 МЕЉАК 0 %8000 70092 БАРАЈЕВО
703605 РОЖАНЦИ, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // РОЖАНЦИ, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703605"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
422 703605 РОЖАНЦИ 0 %1700 70092 БАРАЈЕВО
703613 ШИЉАКОВАЦ, БАРАЈЕВО
[out:json][timeout:60]; // ШИЉАКОВАЦ, БАРАЈЕВО area ["ref:RS:naselje" = "703613"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
423 703613 ШИЉАКОВАЦ 0 %5900 70092 БАРАЈЕВО
702838 БАДЊЕВАЦ, БАТОЧИНА
[out:json][timeout:60]; // БАДЊЕВАЦ, БАТОЧИНА area ["ref:RS:naselje" = "702838"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
424 702838 БАДЊЕВАЦ 0 %3000 70076 БАТОЧИНА
702846 БАТОЧИНА, БАТОЧИНА
[out:json][timeout:60]; // БАТОЧИНА, БАТОЧИНА area ["ref:RS:naselje" = "702846"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
425 702846 БАТОЧИНА 0 %9000 70076 БАТОЧИНА
702854 БРЗАН, БАТОЧИНА
[out:json][timeout:60]; // БРЗАН, БАТОЧИНА area ["ref:RS:naselje" = "702854"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
426 702854 БРЗАН 0 %6000 70076 БАТОЧИНА
702862 ГРАДАЦ, БАТОЧИНА
[out:json][timeout:60]; // ГРАДАЦ, БАТОЧИНА area ["ref:RS:naselje" = "702862"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
427 702862 ГРАДАЦ 0 %600 70076 БАТОЧИНА
702889 ДОБРОВОДИЦА, БАТОЧИНА
[out:json][timeout:60]; // ДОБРОВОДИЦА, БАТОЧИНА area ["ref:RS:naselje" = "702889"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
428 702889 ДОБРОВОДИЦА 0 %2000 70076 БАТОЧИНА
702897 ЖИРОВНИЦА, БАТОЧИНА
[out:json][timeout:60]; // ЖИРОВНИЦА, БАТОЧИНА area ["ref:RS:naselje" = "702897"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
429 702897 ЖИРОВНИЦА 0 %2400 70076 БАТОЧИНА
702919 КИЈЕВО, БАТОЧИНА
[out:json][timeout:60]; // КИЈЕВО, БАТОЧИНА area ["ref:RS:naselje" = "702919"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
430 702919 КИЈЕВО 0 %1900 70076 БАТОЧИНА
702943 МИЛАТОВАЦ, БАТОЧИНА
[out:json][timeout:60]; // МИЛАТОВАЦ, БАТОЧИНА area ["ref:RS:naselje" = "702943"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
431 702943 МИЛАТОВАЦ 0 %2600 70076 БАТОЧИНА
702951 НИКШИЋ, БАТОЧИНА
[out:json][timeout:60]; // НИКШИЋ, БАТОЧИНА area ["ref:RS:naselje" = "702951"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
432 702951 НИКШИЋ 0 %1000 70076 БАТОЧИНА
702960 ПРЊАВОР, БАТОЧИНА
[out:json][timeout:60]; // ПРЊАВОР, БАТОЧИНА area ["ref:RS:naselje" = "702960"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
433 702960 ПРЊАВОР 0 %1100 70076 БАТОЧИНА
702978 ЦРНИ КАО, БАТОЧИНА
[out:json][timeout:60]; // ЦРНИ КАО, БАТОЧИНА area ["ref:RS:naselje" = "702978"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
434 702978 ЦРНИ КАО 0 %1600 70076 БАТОЧИНА
800236 БАЧ, БАЧ
[out:json][timeout:60]; // БАЧ, БАЧ area ["ref:RS:naselje" = "800236"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
435 800236 БАЧ 0 %6600 80055 БАЧ
800244 БАЧКО НОВО СЕЛО, БАЧ
[out:json][timeout:60]; // БАЧКО НОВО СЕЛО, БАЧ area ["ref:RS:naselje" = "800244"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
436 800244 БАЧКО НОВО СЕЛО 0 %1400 80055 БАЧ
800252 БОЂАНИ, БАЧ
[out:json][timeout:60]; // БОЂАНИ, БАЧ area ["ref:RS:naselje" = "800252"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
437 800252 БОЂАНИ 0 %2300 80055 БАЧ
800279 ВАЈСКА, БАЧ
[out:json][timeout:60]; // ВАЈСКА, БАЧ area ["ref:RS:naselje" = "800279"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
438 800279 ВАЈСКА 0 %3100 80055 БАЧ
800287 ПЛАВНА, БАЧ
[out:json][timeout:60]; // ПЛАВНА, БАЧ area ["ref:RS:naselje" = "800287"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
439 800287 ПЛАВНА 0 %1300 80055 БАЧ
800295 СЕЛЕНЧА, БАЧ
[out:json][timeout:60]; // СЕЛЕНЧА, БАЧ area ["ref:RS:naselje" = "800295"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
440 800295 СЕЛЕНЧА 0 %3500 80055 БАЧ
800309 БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800309"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
441 800309 БАЧКА ПАЛАНКА 0 %16000 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800317 ВИЗИЋ, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ВИЗИЋ, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800317"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
442 800317 ВИЗИЋ 0 %600 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800325 ГАЈДОБРА, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ГАЈДОБРА, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800325"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
443 800325 ГАЈДОБРА 0 %2200 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800333 ДЕСПОТОВО, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ДЕСПОТОВО, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800333"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
444 800333 ДЕСПОТОВО 0 %1300 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800341 КАРАЂОРЂЕВО, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // КАРАЂОРЂЕВО, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800341"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
445 800341 КАРАЂОРЂЕВО 0 %1100 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800350 МЛАДЕНОВО, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // МЛАДЕНОВО, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800350"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
446 800350 МЛАДЕНОВО 0 %1900 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800368 НЕШТИН, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // НЕШТИН, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800368"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
447 800368 НЕШТИН 0 %2000 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800376 НОВА ГАЈДОБРА, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // НОВА ГАЈДОБРА, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800376"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
448 800376 НОВА ГАЈДОБРА 0 %1100 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800384 ОБРОВАЦ, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ОБРОВАЦ, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800384"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
449 800384 ОБРОВАЦ 0 %2700 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800392 ПАРАГЕ, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ПАРАГЕ, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800392"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
450 800392 ПАРАГЕ 0 %1400 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800406 ПИВНИЦЕ, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ПИВНИЦЕ, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800406"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
451 800406 ПИВНИЦЕ 0 %3900 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800414 СИЛБАШ, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // СИЛБАШ, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800414"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
452 800414 СИЛБАШ 0 %1900 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800422 ТОВАРИШЕВО, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ТОВАРИШЕВО, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800422"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
453 800422 ТОВАРИШЕВО 0 %2200 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800449 ЧЕЛАРЕВО, БАЧКА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ЧЕЛАРЕВО, БАЧКА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "800449"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
454 800449 ЧЕЛАРЕВО 0 %3200 80063 БАЧКА ПАЛАНКА
800619 ЊЕГОШЕВО, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // ЊЕГОШЕВО, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800619"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
455 800619 ! ЊЕГОШЕВО 0 %800 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800465 БАЈША, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // БАЈША, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800465"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
456 800465 ! БАЈША 0 %3700 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800457 БАГРЕМОВО, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // БАГРЕМОВО, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800457"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
457 800457 ! БАГРЕМОВО 0 %700 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800473 БАЧКА ТОПОЛА, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // БАЧКА ТОПОЛА, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800473"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
458 800473 ! БАЧКА ТОПОЛА 0 %21400 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800481 БАЧКИ СОКОЛАЦ, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // БАЧКИ СОКОЛАЦ, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800481"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
459 800481 ! БАЧКИ СОКОЛАЦ 0 %1400 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800490 БОГАРАШ, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // БОГАРАШ, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800490"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
460 800490 ! БОГАРАШ 0 %300 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800503 ГОРЊА РОГАТИЦА, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА РОГАТИЦА, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800503"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
461 800503 ! ГОРЊА РОГАТИЦА 0 %600 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800511 ГУНАРОШ, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // ГУНАРОШ, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800511"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
462 800511 ! ГУНАРОШ 0 %2000 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800520 ЗОБНАТИЦА, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // ЗОБНАТИЦА, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800520"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
463 800520 ! ЗОБНАТИЦА 0 %400 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800538 КАВИЛО, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // КАВИЛО, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800538"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
464 800538 ! КАВИЛО 0 %200 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800546 КАРАЂОРЂЕВО, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // КАРАЂОРЂЕВО, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800546"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
465 800546 ! КАРАЂОРЂЕВО 0 %2200 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800554 КРИВАЈА, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // КРИВАЈА, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800554"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
466 800554 ! КРИВАЈА 0 %1100 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800562 МАЛИ БЕОГРАД, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // МАЛИ БЕОГРАД, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800562"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
467 800562 ! МАЛИ БЕОГРАД 0 %500 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800589 МИЋУНОВО, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // МИЋУНОВО, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800589"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
468 800589 ! МИЋУНОВО 0 %700 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800597 НОВО ОРАХОВО, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // НОВО ОРАХОВО, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800597"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
469 800597 ! НОВО ОРАХОВО 0 %2800 80071 БАЧКА ТОПОЛА
805122 ОБОРЊАЧА, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // ОБОРЊАЧА, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "805122"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
470 805122 ! ОБОРЊАЧА 0 %200 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800635 ПАНОНИЈА, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // ПАНОНИЈА, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800635"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
471 800635 ! ПАНОНИЈА 0 %900 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800643 ПАЧИР, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // ПАЧИР, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800643"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
472 800643 ! ПАЧИР 0 %7900 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800651 ПОБЕДА, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // ПОБЕДА, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800651"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
473 800651 ! ПОБЕДА 0 %600 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800660 СВЕТИЋЕВО, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // СВЕТИЋЕВО, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800660"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
474 800660 ! СВЕТИЋЕВО 0 %800 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800678 СРЕДЊИ САЛАШ, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // СРЕДЊИ САЛАШ, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800678"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
475 800678 ! СРЕДЊИ САЛАШ 0 %400 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800686 СТАРА МОРАВИЦА, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // СТАРА МОРАВИЦА, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800686"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
476 800686 ! СТАРА МОРАВИЦА 0 %8200 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800627 ТОМИСЛАВЦИ, БАЧКА ТОПОЛА
[out:json][timeout:60]; // ТОМИСЛАВЦИ, БАЧКА ТОПОЛА area ["ref:RS:naselje" = "800627"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
477 800627 ! ТОМИСЛАВЦИ 0 %900 80071 БАЧКА ТОПОЛА
800694 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "800694"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
478 800694 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 0 %8800 80080 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
800708 ГЛОЖАН, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ГЛОЖАН, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "800708"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
479 800708 ГЛОЖАН 0 %2100 80080 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
800716 КУЛПИН, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // КУЛПИН, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "800716"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
480 800716 КУЛПИН 0 %2900 80080 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
800724 МАГЛИЋ, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
[out:json][timeout:60]; // МАГЛИЋ, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "800724"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
481 800724 МАГЛИЋ 0 %2800 80080 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
703281 ЉУБАТОВИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ЉУБАТОВИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703281"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
482 703281 ЉУБАТОВИЦА 0 %800 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
702986 БАБИН КАЛ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // БАБИН КАЛ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "702986"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
483 702986 БАБИН КАЛ 0 %600 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
702994 БЕЖИШТЕ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // БЕЖИШТЕ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "702994"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
484 702994 БЕЖИШТЕ 0 %400 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703001 БЕЛА ПАЛАНКА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // БЕЛА ПАЛАНКА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703001"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
485 703001 БЕЛА ПАЛАНКА 0 %11200 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703010 БУКУРОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // БУКУРОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703010"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
486 703010 БУКУРОВАЦ 0 %1200 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703028 ВЕТА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ВЕТА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703028"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
487 703028 ВЕТА 0 %500 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703036 ВИТАНОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ВИТАНОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703036"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
488 703036 ВИТАНОВАЦ 0 %400 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703044 ВРАНДОЛ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ВРАНДОЛ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703044"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
489 703044 ВРАНДОЛ 0 %600 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703052 ВРГУДИНАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ВРГУДИНАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703052"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
490 703052 ВРГУДИНАЦ 0 %700 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703079 ГЛОГОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ГЛОГОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703079"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
491 703079 ГЛОГОВАЦ 0 %400 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703087 ГОРЊА ГЛАМА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА ГЛАМА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703087"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
492 703087 ГОРЊА ГЛАМА 0 %900 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703095 ГОРЊА КОРИТНИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА КОРИТНИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703095"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
493 703095 ГОРЊА КОРИТНИЦА 0 %800 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703109 ГОРЊИ РИЊ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊИ РИЊ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703109"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
494 703109 ГОРЊИ РИЊ 0 %200 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703117 ГРАДИШТЕ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ГРАДИШТЕ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703117"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
495 703117 ГРАДИШТЕ 0 %400 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703125 ДИВЉАНА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ДИВЉАНА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703125"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
496 703125 ДИВЉАНА 0 %700 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703150 ДОЊА ГЛАМА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА ГЛАМА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703150"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
497 703150 ДОЊА ГЛАМА 0 %400 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703168 ДОЊА КОРИТНИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА КОРИТНИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703168"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
498 703168 ДОЊА КОРИТНИЦА 0 %900 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703176 ДОЊИ РИЊ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ДОЊИ РИЊ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703176"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
499 703176 ДОЊИ РИЊ 0 %200 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703133 ДОЛАЦ (НАСЕЉЕ), БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ДОЛАЦ (НАСЕЉЕ), БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703133"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
500 703133 ДОЛАЦ (НАСЕЉЕ) 0 %1000 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703141 ДОЛАЦ (СЕЛО), БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ДОЛАЦ (СЕЛО), БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703141"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
501 703141 ДОЛАЦ (СЕЛО) 0 %600 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703184 ДРАЖЕВО, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ДРАЖЕВО, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703184"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
502 703184 ДРАЖЕВО 0 %400 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703192 КЛЕЊЕ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // КЛЕЊЕ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703192"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
503 703192 КЛЕЊЕ 0 %300 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703206 КЛИСУРА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // КЛИСУРА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703206"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
504 703206 КЛИСУРА 0 %1300 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703214 КОЗЈА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // КОЗЈА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703214"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
505 703214 КОЗЈА 0 %800 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703222 КОСМОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // КОСМОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703222"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
506 703222 КОСМОВАЦ 0 %900 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703249 КРЕМЕНИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // КРЕМЕНИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703249"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
507 703249 КРЕМЕНИЦА 0 %600 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703257 КРУПАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // КРУПАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703257"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
508 703257 КРУПАЦ 0 %600 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703265 ЛАНИШТЕ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ЛАНИШТЕ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703265"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
509 703265 ЛАНИШТЕ 0 %300 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703273 ЛЕСКОВИК, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ЛЕСКОВИК, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703273"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
510 703273 ЛЕСКОВИК 0 %200 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703290 МИРАНОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // МИРАНОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703290"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
511 703290 МИРАНОВАЦ 0 %500 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703303 МИРАНОВАЧКА КУЛА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // МИРАНОВАЧКА КУЛА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703303"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
512 703303 МИРАНОВАЧКА КУЛА 0 %100 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703311 МОКЛИШТЕ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // МОКЛИШТЕ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703311"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
513 703311 МОКЛИШТЕ 0 %1400 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703320 МОКРА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // МОКРА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703320"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
514 703320 МОКРА 0 %1200 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703338 НОВО СЕЛО, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // НОВО СЕЛО, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703338"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
515 703338 НОВО СЕЛО 0 %500 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703346 ОРЕОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ОРЕОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703346"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
516 703346 ОРЕОВАЦ 0 %500 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703354 ПАЈЕЖ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ПАЈЕЖ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703354"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
517 703354 ПАЈЕЖ 0 %600 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703362 СИЊАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // СИЊАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703362"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
518 703362 СИЊАЦ 0 %1200 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703389 ТАМЊАНИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ТАМЊАНИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703389"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
519 703389 ТАМЊАНИЦА 0 %700 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703397 ТЕЛОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ТЕЛОВАЦ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703397"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
520 703397 ТЕЛОВАЦ 0 %400 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703419 ТОПОНИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ТОПОНИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703419"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
521 703419 ТОПОНИЦА 0 %600 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703427 ЦРВЕНА РЕКА, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ЦРВЕНА РЕКА, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703427"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
522 703427 ЦРВЕНА РЕКА 0 %1600 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703435 ЦРВЕНИ БРЕГ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ЦРВЕНИ БРЕГ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703435"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
523 703435 ЦРВЕНИ БРЕГ 0 %1100 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703443 ЦРНЧЕ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ЦРНЧЕ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703443"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
524 703443 ЦРНЧЕ 0 %300 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703451 ЧИФЛИК, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ЧИФЛИК, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703451"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
525 703451 ЧИФЛИК 0 %500 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703460 ШЉИВОВИК, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ШЉИВОВИК, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703460"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
526 703460 ШЉИВОВИК 0 %1500 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
703478 ШПАЈ, БЕЛА ПАЛАНКА
[out:json][timeout:60]; // ШПАЈ, БЕЛА ПАЛАНКА area ["ref:RS:naselje" = "703478"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
527 703478 ШПАЈ 0 %800 70084 БЕЛА ПАЛАНКА
800813 ЈАСЕНОВО, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // ЈАСЕНОВО, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800813"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
528 800813 ЈАСЕНОВО 0 %1100 80098 БЕЛА ЦРКВА
800732 БАНАТСКА ПАЛАНКА, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // БАНАТСКА ПАЛАНКА, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800732"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
529 800732 БАНАТСКА ПАЛАНКА 0 %2300 80098 БЕЛА ЦРКВА
800759 БАНАТСКА СУБОТИЦА, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // БАНАТСКА СУБОТИЦА, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800759"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
530 800759 БАНАТСКА СУБОТИЦА 0 %400 80098 БЕЛА ЦРКВА
800767 БЕЛА ЦРКВА, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // БЕЛА ЦРКВА, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800767"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
531 800767 БЕЛА ЦРКВА 0 %6900 80098 БЕЛА ЦРКВА
800775 ВРАЧЕВ ГАЈ, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // ВРАЧЕВ ГАЈ, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800775"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
532 800775 ВРАЧЕВ ГАЈ 0 %1700 80098 БЕЛА ЦРКВА
800783 ГРЕБЕНАЦ, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // ГРЕБЕНАЦ, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800783"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
533 800783 ГРЕБЕНАЦ 0 %2300 80098 БЕЛА ЦРКВА
800791 ДОБРИЧЕВО, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // ДОБРИЧЕВО, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800791"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
534 800791 ДОБРИЧЕВО 0 %500 80098 БЕЛА ЦРКВА
800805 ДУПЉАЈА, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // ДУПЉАЈА, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800805"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
535 800805 ДУПЉАЈА 0 %1700 80098 БЕЛА ЦРКВА
800821 КАЈТАСОВО, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // КАЈТАСОВО, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800821"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
536 800821 КАЈТАСОВО 0 %1900 80098 БЕЛА ЦРКВА
800830 КАЛУЂЕРОВО, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // КАЛУЂЕРОВО, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800830"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
537 800830 КАЛУЂЕРОВО 0 %400 80098 БЕЛА ЦРКВА
800848 КРУШЧИЦА, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // КРУШЧИЦА, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800848"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
538 800848 КРУШЧИЦА 0 %600 80098 БЕЛА ЦРКВА
800856 КУСИЋ, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // КУСИЋ, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800856"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
539 800856 КУСИЋ 0 %1900 80098 БЕЛА ЦРКВА
800864 ЦРВЕНА ЦРКВА, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // ЦРВЕНА ЦРКВА, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800864"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
540 800864 ЦРВЕНА ЦРКВА 0 %1200 80098 БЕЛА ЦРКВА
800872 ЧЕШКО СЕЛО, БЕЛА ЦРКВА
[out:json][timeout:60]; // ЧЕШКО СЕЛО, БЕЛА ЦРКВА area ["ref:RS:naselje" = "800872"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
541 800872 ЧЕШКО СЕЛО 0 %300 80098 БЕЛА ЦРКВА
800899 БАНОШТОР, БЕОЧИН
[out:json][timeout:60]; // БАНОШТОР, БЕОЧИН area ["ref:RS:naselje" = "800899"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
542 800899 БАНОШТОР 0 %3300 80101 БЕОЧИН
800902 БЕОЧИН, БЕОЧИН
[out:json][timeout:60]; // БЕОЧИН, БЕОЧИН area ["ref:RS:naselje" = "800902"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
543 800902 БЕОЧИН 0 %7500 80101 БЕОЧИН
800929 ГРАБОВО, БЕОЧИН
[out:json][timeout:60]; // ГРАБОВО, БЕОЧИН area ["ref:RS:naselje" = "800929"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
544 800929 ГРАБОВО 0 %800 80101 БЕОЧИН
800937 ЛУГ, БЕОЧИН
[out:json][timeout:60]; // ЛУГ, БЕОЧИН area ["ref:RS:naselje" = "800937"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
545 800937 ЛУГ 0 %1000 80101 БЕОЧИН
800945 РАКОВАЦ, БЕОЧИН
[out:json][timeout:60]; // РАКОВАЦ, БЕОЧИН area ["ref:RS:naselje" = "800945"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
546 800945 РАКОВАЦ 0 %6500 80101 БЕОЧИН
800953 СВИЛОШ, БЕОЧИН
[out:json][timeout:60]; // СВИЛОШ, БЕОЧИН area ["ref:RS:naselje" = "800953"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
547 800953 СВИЛОШ 0 %700 80101 БЕОЧИН
800961 СУСЕК, БЕОЧИН
[out:json][timeout:60]; // СУСЕК, БЕОЧИН area ["ref:RS:naselje" = "800961"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
548 800961 СУСЕК 0 %2100 80101 БЕОЧИН
800970 ЧЕРЕВИЋ, БЕОЧИН
[out:json][timeout:60]; // ЧЕРЕВИЋ, БЕОЧИН area ["ref:RS:naselje" = "800970"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
549 800970 ЧЕРЕВИЋ 0 %6500 80101 БЕОЧИН
800988 БАЧКО ГРАДИШТЕ, БЕЧЕЈ
[out:json][timeout:60]; // БАЧКО ГРАДИШТЕ, БЕЧЕЈ area ["ref:RS:naselje" = "800988"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
550 800988 ! БАЧКО ГРАДИШТЕ 0 %5400 80110 БЕЧЕЈ
800996 БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО, БЕЧЕЈ
[out:json][timeout:60]; // БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО, БЕЧЕЈ area ["ref:RS:naselje" = "800996"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
551 800996 ! БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО 0 %7000 80110 БЕЧЕЈ
801003 БЕЧЕЈ, БЕЧЕЈ
[out:json][timeout:60]; // БЕЧЕЈ, БЕЧЕЈ area ["ref:RS:naselje" = "801003"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
552 801003 ! БЕЧЕЈ 0 %16200 80110 БЕЧЕЈ
801011 МИЛЕШЕВО, БЕЧЕЈ
[out:json][timeout:60]; // МИЛЕШЕВО, БЕЧЕЈ area ["ref:RS:naselje" = "801011"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
553 801011 ! МИЛЕШЕВО 0 %2000 80110 БЕЧЕЈ
801020 РАДИЧЕВИЋ, БЕЧЕЈ
[out:json][timeout:60]; // РАДИЧЕВИЋ, БЕЧЕЈ area ["ref:RS:naselje" = "801020"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
554 801020 ! РАДИЧЕВИЋ 0 %1000 80110 БЕЧЕЈ
705373 ЂУРЕВАЦ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ЂУРЕВАЦ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705373"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
555 705373 ! ЂУРЕВАЦ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705616 ЏЕПНИЦА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ЏЕПНИЦА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705616"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
556 705616 ! ЏЕПНИЦА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705209 АЛАБАНА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // АЛАБАНА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705209"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
557 705209 ! АЛАБАНА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705217 БАРБАТОВАЦ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // БАРБАТОВАЦ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705217"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
558 705217 ! БАРБАТОВАЦ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705225 БЛАЦЕ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // БЛАЦЕ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705225"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
559 705225 ! БЛАЦЕ 0 %6300 70262 БЛАЦЕ
705233 БРЕЖАНИ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // БРЕЖАНИ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705233"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
560 705233 ! БРЕЖАНИ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705241 ВИШЕ СЕЛО, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ВИШЕ СЕЛО, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705241"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
561 705241 ! ВИШЕ СЕЛО 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705250 ВРБОВАЦ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ВРБОВАЦ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705250"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
562 705250 ! ВРБОВАЦ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705276 ГОРЊА ЈОШАНИЦА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА ЈОШАНИЦА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705276"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
563 705276 ! ГОРЊА ЈОШАНИЦА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705268 ГОРЊА ДРАГУША, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА ДРАГУША, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705268"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
564 705268 ! ГОРЊА ДРАГУША 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705284 ГОРЊЕ ГРГУРЕ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊЕ ГРГУРЕ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705284"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
565 705284 ! ГОРЊЕ ГРГУРЕ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705292 ГОРЊЕ СВАРЧЕ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊЕ СВАРЧЕ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705292"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
566 705292 ! ГОРЊЕ СВАРЧЕ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705314 ДОЊА ЈОШАНИЦА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА ЈОШАНИЦА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705314"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
567 705314 ! ДОЊА ЈОШАНИЦА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705306 ДОЊА ДРАГУША, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА ДРАГУША, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705306"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
568 705306 ! ДОЊА ДРАГУША 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705322 ДОЊА РАШИЦА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА РАШИЦА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705322"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
569 705322 ! ДОЊА РАШИЦА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705349 ДОЊЕ ГРГУРЕ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊЕ ГРГУРЕ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705349"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
570 705349 ! ДОЊЕ ГРГУРЕ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705357 ДОЊЕ СВАРЧЕ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ДОЊЕ СВАРЧЕ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705357"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
571 705357 ! ДОЊЕ СВАРЧЕ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705365 ДРЕШНИЦА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ДРЕШНИЦА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705365"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
572 705365 ! ДРЕШНИЦА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705381 КАЧАПОР, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // КАЧАПОР, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705381"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
573 705381 ! КАЧАПОР 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705390 КАШЕВАР, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // КАШЕВАР, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705390"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
574 705390 ! КАШЕВАР 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705403 КРИВАЈА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // КРИВАЈА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705403"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
575 705403 ! КРИВАЈА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705411 КУТЛОВАЦ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // КУТЛОВАЦ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705411"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
576 705411 ! КУТЛОВАЦ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705420 ЛАЗАРЕВАЦ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ЛАЗАРЕВАЦ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705420"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
577 705420 ! ЛАЗАРЕВАЦ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705438 МАЛА ДРАГУША, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // МАЛА ДРАГУША, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705438"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
578 705438 ! МАЛА ДРАГУША 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705446 МЕЂУХАНА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // МЕЂУХАНА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705446"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
579 705446 ! МЕЂУХАНА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705454 МУЗАЋЕ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // МУЗАЋЕ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705454"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
580 705454 ! МУЗАЋЕ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705462 ПОПОВА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ПОПОВА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705462"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
581 705462 ! ПОПОВА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705489 ПРЕБРЕЗА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ПРЕБРЕЗА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705489"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
582 705489 ! ПРЕБРЕЗА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705497 ПРЕТЕЖАНА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ПРЕТЕЖАНА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705497"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
583 705497 ! ПРЕТЕЖАНА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705519 ПРЕТРЕШЊА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ПРЕТРЕШЊА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705519"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
584 705519 ! ПРЕТРЕШЊА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705527 ПРИДВОРИЦА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ПРИДВОРИЦА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705527"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
585 705527 ! ПРИДВОРИЦА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705535 РАШИЦА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // РАШИЦА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705535"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
586 705535 ! РАШИЦА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705543 СИБНИЦА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // СИБНИЦА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705543"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
587 705543 ! СИБНИЦА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705551 СТУБАЛ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // СТУБАЛ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705551"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
588 705551 ! СТУБАЛ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705560 СУВАЈА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // СУВАЈА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705560"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
589 705560 ! СУВАЈА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705578 СУВИ ДО, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // СУВИ ДО, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705578"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
590 705578 ! СУВИ ДО 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705586 ТРБУЊЕ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ТРБУЊЕ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705586"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
591 705586 ! ТРБУЊЕ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705594 ЧУНГУЛА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ЧУНГУЛА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705594"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
592 705594 ! ЧУНГУЛА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705608 ЧУЧАЛЕ, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ЧУЧАЛЕ, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705608"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
593 705608 ! ЧУЧАЛЕ 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705624 ШИЉОМАНА, БЛАЦЕ
[out:json][timeout:60]; // ШИЉОМАНА, БЛАЦЕ area ["ref:RS:naselje" = "705624"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
594 705624 ! ШИЉОМАНА 0 %100 70262 БЛАЦЕ
705918 ЂИНЂУША, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ЂИНЂУША, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705918"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
595 705918 ЂИНЂУША 0 %1000 70297 БОЈНИК
706175 ЋУКОВАЦ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ЋУКОВАЦ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706175"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
596 706175 ЋУКОВАЦ 0 %500 70297 БОЈНИК
705799 БОЈНИК, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // БОЈНИК, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705799"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
597 705799 БОЈНИК 0 %4300 70297 БОЈНИК
705802 БОРИНЦЕ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // БОРИНЦЕ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705802"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
598 705802 БОРИНЦЕ 0 %500 70297 БОЈНИК
705829 БРЕСТОВАЦ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // БРЕСТОВАЦ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705829"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
599 705829 БРЕСТОВАЦ 0 %1000 70297 БОЈНИК
705837 ВУЈАНОВО, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ВУЈАНОВО, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705837"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
600 705837 ВУЈАНОВО 0 %600 70297 БОЈНИК
705845 ГОРЊЕ БРИЈАЊЕ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊЕ БРИЈАЊЕ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705845"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
601 705845 ГОРЊЕ БРИЈАЊЕ 0 %900 70297 БОЈНИК
705853 ГОРЊЕ КОЊУВЦЕ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊЕ КОЊУВЦЕ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705853"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
602 705853 ГОРЊЕ КОЊУВЦЕ 0 %700 70297 БОЈНИК
705861 ГРАНИЦА, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ГРАНИЦА, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705861"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
603 705861 ГРАНИЦА 0 %900 70297 БОЈНИК
705888 ДОЊЕ КОЊУВЦЕ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ДОЊЕ КОЊУВЦЕ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705888"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
604 705888 ДОЊЕ КОЊУВЦЕ 0 %800 70297 БОЈНИК
705870 ДОБРА ВОДА, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ДОБРА ВОДА, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705870"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
605 705870 ДОБРА ВОДА 0 %600 70297 БОЈНИК
705896 ДРАГОВАЦ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ДРАГОВАЦ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705896"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
606 705896 ДРАГОВАЦ 0 %1300 70297 БОЈНИК
705900 ДУБРАВА, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ДУБРАВА, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705900"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
607 705900 ДУБРАВА 0 %100 70297 БОЈНИК
705926 ЗЕЛЕТОВО, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ЗЕЛЕТОВО, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705926"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
608 705926 ЗЕЛЕТОВО 0 %300 70297 БОЈНИК
705934 ЗОРОВАЦ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ЗОРОВАЦ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705934"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
609 705934 ЗОРОВАЦ 0 %200 70297 БОЈНИК
705942 ИВАЊЕ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ИВАЊЕ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705942"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
610 705942 ИВАЊЕ 0 %800 70297 БОЈНИК
705969 КАМЕНИЦА, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // КАМЕНИЦА, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705969"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
611 705969 КАМЕНИЦА 0 %1000 70297 БОЈНИК
705977 КАЦАБАЋ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // КАЦАБАЋ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705977"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
612 705977 КАЦАБАЋ 0 %1600 70297 БОЈНИК
705985 КОСАНЧИЋ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // КОСАНЧИЋ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705985"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
613 705985 КОСАНЧИЋ 0 %900 70297 БОЈНИК
705993 ЛАПОТИНЦЕ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ЛАПОТИНЦЕ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "705993"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
614 705993 ЛАПОТИНЦЕ 0 %2000 70297 БОЈНИК
706019 ЛОЗАНЕ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ЛОЗАНЕ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706019"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
615 706019 ЛОЗАНЕ 0 %700 70297 БОЈНИК
706035 МАЈКОВАЦ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // МАЈКОВАЦ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706035"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
616 706035 МАЈКОВАЦ 0 %800 70297 БОЈНИК
706027 МАГАШ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // МАГАШ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706027"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
617 706027 МАГАШ 0 %1800 70297 БОЈНИК
706043 МИЈАЈЛИЦА, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // МИЈАЈЛИЦА, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706043"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
618 706043 МИЈАЈЛИЦА 0 %1600 70297 БОЈНИК
706051 МРВЕШ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // МРВЕШ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706051"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
619 706051 МРВЕШ 0 %400 70297 БОЈНИК
706060 ОБИЛИЋ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ОБИЛИЋ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706060"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
620 706060 ОБИЛИЋ 0 %200 70297 БОЈНИК
706078 ОБРАЖДА, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ОБРАЖДА, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706078"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
621 706078 ОБРАЖДА 0 %400 70297 БОЈНИК
706086 ОРАНЕ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ОРАНЕ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706086"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
622 706086 ОРАНЕ 0 %1200 70297 БОЈНИК
706094 ПЛАВЦЕ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ПЛАВЦЕ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706094"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
623 706094 ПЛАВЦЕ 0 %700 70297 БОЈНИК
706108 ПРИДВОРИЦА, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ПРИДВОРИЦА, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706108"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
624 706108 ПРИДВОРИЦА 0 %700 70297 БОЈНИК
706116 РЕЧИЦА, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // РЕЧИЦА, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706116"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
625 706116 РЕЧИЦА 0 %500 70297 БОЈНИК
706124 САВИНАЦ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // САВИНАЦ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706124"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
626 706124 САВИНАЦ 0 %600 70297 БОЈНИК
706132 СЛАВНИК, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // СЛАВНИК, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706132"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
627 706132 СЛАВНИК 0 %500 70297 БОЈНИК
706159 СТУБЛА, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // СТУБЛА, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706159"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
628 706159 СТУБЛА 0 %2300 70297 БОЈНИК
706167 ТУРЈАНЕ, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ТУРЈАНЕ, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706167"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
629 706167 ТУРЈАНЕ 0 %700 70297 БОЈНИК
706183 ЦРКВИЦА, БОЈНИК
[out:json][timeout:60]; // ЦРКВИЦА, БОЈНИК area ["ref:RS:naselje" = "706183"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
630 706183 ЦРКВИЦА 0 %700 70297 БОЈНИК
706299 ЈАБЛАНИЦА, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЈАБЛАНИЦА, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706299"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
631 706299 ЈАБЛАНИЦА 0 %1900 70319 БОЉЕВАЦ
706191 БАЧЕВИЦА, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БАЧЕВИЦА, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706191"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
632 706191 БАЧЕВИЦА 0 %1800 70319 БОЉЕВАЦ
706213 БОЉЕВАЦ, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БОЉЕВАЦ, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706213"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
633 706213 БОЉЕВАЦ 0 %5700 70319 БОЉЕВАЦ
706221 БОЉЕВАЦ СЕЛО, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БОЉЕВАЦ СЕЛО, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706221"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
634 706221 БОЉЕВАЦ СЕЛО 0 %600 70319 БОЉЕВАЦ
706205 БОГОВИНА, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // БОГОВИНА, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706205"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
635 706205 БОГОВИНА 0 %3000 70319 БОЉЕВАЦ
706230 ВАЛАКОЊЕ, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВАЛАКОЊЕ, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706230"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
636 706230 ВАЛАКОЊЕ 0 %4600 70319 БОЉЕВАЦ
706248 ВРБОВАЦ, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ВРБОВАЦ, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706248"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
637 706248 ВРБОВАЦ 0 %1600 70319 БОЉЕВАЦ
706256 ДОБРО ПОЉЕ, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОБРО ПОЉЕ, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706256"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
638 706256 ДОБРО ПОЉЕ 0 %2400 70319 БОЉЕВАЦ
706264 ДОБРУЈЕВАЦ, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ДОБРУЈЕВАЦ, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706264"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
639 706264 ДОБРУЈЕВАЦ 0 %1500 70319 БОЉЕВАЦ
706272 ИЛИНО, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ИЛИНО, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706272"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
640 706272 ИЛИНО 0 %1200 70319 БОЉЕВАЦ
706302 КРИВИ ВИР, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // КРИВИ ВИР, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706302"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
641 706302 КРИВИ ВИР 0 %5500 70319 БОЉЕВАЦ
706329 ЛУКОВО, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ЛУКОВО, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706329"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
642 706329 ЛУКОВО 0 %2100 70319 БОЉЕВАЦ
706337 МАЛИ ИЗВОР, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // МАЛИ ИЗВОР, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706337"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
643 706337 МАЛИ ИЗВОР 0 %2300 70319 БОЉЕВАЦ
706345 МИРОВО, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // МИРОВО, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706345"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
644 706345 МИРОВО 0 %1700 70319 БОЉЕВАЦ
706353 ОСНИЋ, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ОСНИЋ, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706353"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
645 706353 ОСНИЋ 0 %3400 70319 БОЉЕВАЦ
706361 ПОДГОРАЦ, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // ПОДГОРАЦ, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706361"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
646 706361 ПОДГОРАЦ 0 %6500 70319 БОЉЕВАЦ
706370 РТАЊ, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // РТАЊ, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706370"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
647 706370 РТАЊ 0 %700 70319 БОЉЕВАЦ
706388 РУЈИШТЕ, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // РУЈИШТЕ, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706388"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
648 706388 РУЈИШТЕ 0 %1600 70319 БОЉЕВАЦ
706396 САВИНАЦ, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // САВИНАЦ, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706396"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
649 706396 САВИНАЦ 0 %900 70319 БОЉЕВАЦ
706400 СУМРАКОВАЦ, БОЉЕВАЦ
[out:json][timeout:60]; // СУМРАКОВАЦ, БОЉЕВАЦ area ["ref:RS:naselje" = "706400"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
650 706400 СУМРАКОВАЦ 0 %2200 70319 БОЉЕВАЦ
705632 БАДОВИНЦИ, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // БАДОВИНЦИ, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705632"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
651 705632 ! БАДОВИНЦИ 0 %2000 70289 БОГАТИЋ
705659 БАНОВО ПОЉЕ, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // БАНОВО ПОЉЕ, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705659"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
652 705659 ! БАНОВО ПОЉЕ 0 %1100 70289 БОГАТИЋ
705667 БЕЛОТИЋ, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // БЕЛОТИЋ, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705667"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
653 705667 ! БЕЛОТИЋ 0 %600 70289 БОГАТИЋ
705675 БОГАТИЋ, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // БОГАТИЋ, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705675"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
654 705675 ! БОГАТИЋ 0 %2700 70289 БОГАТИЋ
705683 ГЛОГОВАЦ, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // ГЛОГОВАЦ, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705683"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
655 705683 ! ГЛОГОВАЦ 0 %700 70289 БОГАТИЋ
705691 ГЛУШЦИ, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // ГЛУШЦИ, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705691"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
656 705691 ! ГЛУШЦИ 0 %600 70289 БОГАТИЋ
705705 ДУБЉЕ, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // ДУБЉЕ, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705705"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
657 705705 ! ДУБЉЕ 0 %900 70289 БОГАТИЋ
705713 КЛЕЊЕ, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // КЛЕЊЕ, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705713"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
658 705713 ! КЛЕЊЕ 0 %1100 70289 БОГАТИЋ
705721 МЕТКОВИЋ, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // МЕТКОВИЋ, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705721"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
659 705721 ! МЕТКОВИЋ 0 %500 70289 БОГАТИЋ
705730 ОЧАГЕ, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // ОЧАГЕ, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705730"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
660 705730 ! ОЧАГЕ 0 %200 70289 БОГАТИЋ
705748 САЛАШ ЦРНОБАРСКИ, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // САЛАШ ЦРНОБАРСКИ, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705748"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
661 705748 ! САЛАШ ЦРНОБАРСКИ 0 %500 70289 БОГАТИЋ
705756 СОВЉАК, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // СОВЉАК, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705756"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
662 705756 ! СОВЉАК 0 %500 70289 БОГАТИЋ
705764 УЗВЕЋЕ, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // УЗВЕЋЕ, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705764"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
663 705764 ! УЗВЕЋЕ 0 %400 70289 БОГАТИЋ
705772 ЦРНА БАРА, БОГАТИЋ
[out:json][timeout:60]; // ЦРНА БАРА, БОГАТИЋ area ["ref:RS:naselje" = "705772"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
664 705772 ! ЦРНА БАРА 0 %1900 70289 БОГАТИЋ
706418 БОР, БОР
[out:json][timeout:60]; // БОР, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706418"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
665 706418 ! БОР 0 %17500 70327 БОР
706426 БРЕСТОВАЦ, БОР
[out:json][timeout:60]; // БРЕСТОВАЦ, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706426"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
666 706426 ! БРЕСТОВАЦ 0 %11700 70327 БОР
706434 БУЧЈЕ, БОР
[out:json][timeout:60]; // БУЧЈЕ, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706434"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
667 706434 ! БУЧЈЕ 0 %1500 70327 БОР
706442 ГОРЊАНЕ, БОР
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊАНЕ, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706442"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
668 706442 ! ГОРЊАНЕ 0 %100 70327 БОР
706469 ДОЊА БЕЛА РЕКА, БОР
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА БЕЛА РЕКА, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706469"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
669 706469 ! ДОЊА БЕЛА РЕКА 0 %2300 70327 БОР
706477 ЗЛОТ, БОР
[out:json][timeout:60]; // ЗЛОТ, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706477"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
670 706477 ! ЗЛОТ 0 %12000 70327 БОР
706485 КРИВЕЉ, БОР
[out:json][timeout:60]; // КРИВЕЉ, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706485"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
671 706485 ! КРИВЕЉ 0 %2300 70327 БОР
706493 ЛУКА, БОР
[out:json][timeout:60]; // ЛУКА, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706493"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
672 706493 ! ЛУКА 0 %2100 70327 БОР
706507 МЕТОВНИЦА, БОР
[out:json][timeout:60]; // МЕТОВНИЦА, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706507"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
673 706507 ! МЕТОВНИЦА 0 %2800 70327 БОР
706515 ОШТРЕЉ, БОР
[out:json][timeout:60]; // ОШТРЕЉ, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706515"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
674 706515 ! ОШТРЕЉ 0 %1800 70327 БОР
706523 СЛАТИНА, БОР
[out:json][timeout:60]; // СЛАТИНА, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706523"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
675 706523 ! СЛАТИНА 0 %500 70327 БОР
706531 ТАНДА, БОР
[out:json][timeout:60]; // ТАНДА, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706531"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
676 706531 ! ТАНДА 0 %2400 70327 БОР
706540 ТОПЛА, БОР
[out:json][timeout:60]; // ТОПЛА, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706540"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
677 706540 ! ТОПЛА 0 %600 70327 БОР
706558 ШАРБАНОВАЦ, БОР
[out:json][timeout:60]; // ШАРБАНОВАЦ, БОР area ["ref:RS:naselje" = "706558"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
678 706558 ! ШАРБАНОВАЦ 0 %1600 70327 БОР
706825 ЈАРЕШНИК, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ЈАРЕШНИК, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706825"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
679 706825 ЈАРЕШНИК 0 %700 70335 БОСИЛЕГРАД
706566 БАРЈЕ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // БАРЈЕ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706566"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
680 706566 БАРЈЕ 0 %700 70335 БОСИЛЕГРАД
706574 БЕЛУТ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // БЕЛУТ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706574"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
681 706574 БЕЛУТ 0 %900 70335 БОСИЛЕГРАД
706582 БИСТАР, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // БИСТАР, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706582"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
682 706582 БИСТАР 0 %1300 70335 БОСИЛЕГРАД
706604 БОСИЛЕГРАД, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // БОСИЛЕГРАД, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706604"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
683 706604 БОСИЛЕГРАД 0 %4900 70335 БОСИЛЕГРАД
706612 БРАНКОВЦИ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // БРАНКОВЦИ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706612"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
684 706612 БРАНКОВЦИ 0 %2100 70335 БОСИЛЕГРАД
706639 БРЕСНИЦА, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // БРЕСНИЦА, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706639"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
685 706639 БРЕСНИЦА 0 %2100 70335 БОСИЛЕГРАД
706647 БУЦЕЉЕВО, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // БУЦЕЉЕВО, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706647"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
686 706647 БУЦЕЉЕВО 0 %300 70335 БОСИЛЕГРАД
706655 ГЛОЖЈЕ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ГЛОЖЈЕ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706655"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
687 706655 ГЛОЖЈЕ 0 %1500 70335 БОСИЛЕГРАД
706663 ГОЛЕШ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ГОЛЕШ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706663"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
688 706663 ГОЛЕШ 0 %700 70335 БОСИЛЕГРАД
706680 ГОРЊА ЉУБАТА, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА ЉУБАТА, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706680"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
689 706680 ГОРЊА ЉУБАТА 0 %2100 70335 БОСИЛЕГРАД
706671 ГОРЊА ЛИСИНА, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА ЛИСИНА, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706671"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
690 706671 ГОРЊА ЛИСИНА 0 %1500 70335 БОСИЛЕГРАД
706698 ГОРЊА РЖАНА, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊА РЖАНА, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706698"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
691 706698 ГОРЊА РЖАНА 0 %900 70335 БОСИЛЕГРАД
706701 ГОРЊЕ ТЛАМИНО, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ГОРЊЕ ТЛАМИНО, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706701"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
692 706701 ГОРЊЕ ТЛАМИНО 0 %2000 70335 БОСИЛЕГРАД
706710 ГРУЈИНЦИ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ГРУЈИНЦИ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706710"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
693 706710 ГРУЈИНЦИ 0 %1000 70335 БОСИЛЕГРАД
706744 ДОЊА ЉУБАТА, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА ЉУБАТА, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706744"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
694 706744 ДОЊА ЉУБАТА 0 %3600 70335 БОСИЛЕГРАД
706736 ДОЊА ЛИСИНА, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА ЛИСИНА, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706736"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
695 706736 ДОЊА ЛИСИНА 0 %2900 70335 БОСИЛЕГРАД
706752 ДОЊА РЖАНА, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ДОЊА РЖАНА, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706752"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
696 706752 ДОЊА РЖАНА 0 %400 70335 БОСИЛЕГРАД
706779 ДОЊЕ ТЛАМИНО, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ДОЊЕ ТЛАМИНО, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706779"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
697 706779 ДОЊЕ ТЛАМИНО 0 %1400 70335 БОСИЛЕГРАД
706728 ДОГАНИЦА, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ДОГАНИЦА, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706728"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
698 706728 ДОГАНИЦА 0 %700 70335 БОСИЛЕГРАД
706787 ДУКАТ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ДУКАТ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706787"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
699 706787 ДУКАТ 0 %1300 70335 БОСИЛЕГРАД
706795 ЖЕРАВИНО, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ЖЕРАВИНО, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706795"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
700 706795 ЖЕРАВИНО 0 %200 70335 БОСИЛЕГРАД
706809 ЗЛИ ДОЛ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ЗЛИ ДОЛ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706809"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
701 706809 ЗЛИ ДОЛ 0 %600 70335 БОСИЛЕГРАД
706817 ИЗВОР, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ИЗВОР, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706817"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
702 706817 ИЗВОР 0 %1900 70335 БОСИЛЕГРАД
706833 КАРАМАНИЦА, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // КАРАМАНИЦА, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706833"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
703 706833 КАРАМАНИЦА 0 %1100 70335 БОСИЛЕГРАД
706841 МИЛЕВЦИ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // МИЛЕВЦИ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706841"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
704 706841 МИЛЕВЦИ 0 %600 70335 БОСИЛЕГРАД
706850 МЛЕКОМИНЦИ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // МЛЕКОМИНЦИ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706850"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
705 706850 МЛЕКОМИНЦИ 0 %600 70335 БОСИЛЕГРАД
706868 МУСУЉ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // МУСУЉ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706868"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
706 706868 МУСУЉ 0 %1200 70335 БОСИЛЕГРАД
706876 НАЗАРИЦА, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // НАЗАРИЦА, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706876"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
707 706876 НАЗАРИЦА 0 %1000 70335 БОСИЛЕГРАД
706884 ПАРАЛОВО, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ПАРАЛОВО, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706884"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
708 706884 ПАРАЛОВО 0 %1300 70335 БОСИЛЕГРАД
706892 ПЛОЧА, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ПЛОЧА, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706892"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
709 706892 ПЛОЧА 0 %1100 70335 БОСИЛЕГРАД
706914 РАЈЧИЛОВЦИ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // РАЈЧИЛОВЦИ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706914"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
710 706914 РАЈЧИЛОВЦИ 0 %2700 70335 БОСИЛЕГРАД
706906 РАДИЧЕВЦИ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // РАДИЧЕВЦИ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706906"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
711 706906 РАДИЧЕВЦИ 0 %400 70335 БОСИЛЕГРАД
706922 РЕСЕН, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // РЕСЕН, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706922"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
712 706922 РЕСЕН 0 %1400 70335 БОСИЛЕГРАД
706949 РИБАРЦИ, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // РИБАРЦИ, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706949"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
713 706949 РИБАРЦИ 0 %1500 70335 БОСИЛЕГРАД
706957 РИКАЧЕВО, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // РИКАЧЕВО, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706957"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
714 706957 РИКАЧЕВО 0 %1000 70335 БОСИЛЕГРАД
706965 ЦРНОШТИЦА, БОСИЛЕГРАД
[out:json][timeout:60]; // ЦРНОШТИЦА, БОСИЛЕГРАД area ["ref:RS:naselje" = "706965"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
715 706965 ЦРНОШТИЦА 0 %600 70335 БОСИЛЕГРАД
707244 ЂЕРЕКАРЕ, БРУС
[out:json][timeout:60]; // ЂЕРЕКАРЕ, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "707244"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
716 707244 ! ЂЕРЕКАРЕ 0 %100 70343 БРУС
706973 БАТОТЕ, БРУС
[out:json][timeout:60]; // БАТОТЕ, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "706973"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
717 706973 ! БАТОТЕ 0 %100 70343 БРУС
706981 БЕЛО ПОЉЕ, БРУС
[out:json][timeout:60]; // БЕЛО ПОЉЕ, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "706981"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
718 706981 ! БЕЛО ПОЉЕ 0 %100 70343 БРУС
706990 БЛАЖЕВО, БРУС
[out:json][timeout:60]; // БЛАЖЕВО, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "706990"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
719 706990 ! БЛАЖЕВО 0 %100 70343 БРУС
707007 БОГИШЕ, БРУС
[out:json][timeout:60]; // БОГИШЕ, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "707007"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
720 707007 ! БОГИШЕ 0 %100 70343 БРУС
707015 БОЗОЉИН, БРУС
[out:json][timeout:60]; // БОЗОЉИН, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "707015"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
721 707015 ! БОЗОЉИН 0 %100 70343 БРУС
707023 БОРАНЦИ, БРУС
[out:json][timeout:60]; // БОРАНЦИ, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "707023"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
722 707023 ! БОРАНЦИ 0 %100 70343 БРУС
707031 БОТУЊА, БРУС
[out:json][timeout:60]; // БОТУЊА, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "707031"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
723 707031 ! БОТУЊА 0 %100 70343 БРУС
707040 БРЂАНИ, БРУС
[out:json][timeout:60]; // БРЂАНИ, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "707040"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
724 707040 ! БРЂАНИ 0 %100 70343 БРУС
707058 БРЗЕЋЕ, БРУС
[out:json][timeout:60]; // БРЗЕЋЕ, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "707058"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
725 707058 ! БРЗЕЋЕ 0 %300 70343 БРУС
707066 БРУС, БРУС
[out:json][timeout:60]; // БРУС, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "707066"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
726 707066 ! БРУС 0 %5800 70343 БРУС
707074 БУДИЛОВИНА, БРУС
[out:json][timeout:60]; // БУДИЛОВИНА, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "707074"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
727 707074 ! БУДИЛОВИНА 0 %100 70343 БРУС
707082 ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА, БРУС
[out:json][timeout:60]; // ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "707082"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
728 707082 ! ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 0 %100 70343 БРУС
707104 ВИТОШЕ, БРУС
[out:json][timeout:60]; // ВИТОШЕ, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "707104"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
729 707104 ! ВИТОШЕ 0 %100 70343 БРУС
707112 ВЛАЈКОВЦИ, БРУС
[out:json][timeout:60]; // ВЛАЈКОВЦИ, БРУС area ["ref:RS:naselje" = "707112"] -> .naselje; ( wr["highway"]["highway"!~"^(proposed)$"][area!=yes](area.naselje); wr["highway"]["name"][area!=yes](area.naselje); rel["ref:RS:naselje"][area!=yes](area.naselje); ); (._;>;); out meta geom qt;
730 707112 ! ВЛАЈКОВЦИ 0 %200 70343 БРУС
707139 ГОРЊЕ ЛЕВИЋЕ, БРУС